Dodaj publikację
Autor
Elżbieta Łaskarzewska
Data publikacji
2009-05-18
Średnia ocena
2,00
Pobrań
244

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji języka niemieckiego w gimnazjum - Weihnachten in Deutschland.
 Pobierz (doc, 25,5 KB)

Podgląd treści


Scenariusz lekcji otwartej języka niemieckiego w klasie II gimnazjum

Temat: Święta Bożego Narodzenia w Niemczech
(Weihnachten in Deutschland)

Cele komunikacyjne:
1. Poznanie zwyczajów adwentowych i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem.

Rozwijanie sprawności selektywnego rozumienia tekstu pisanego i tekstu słuchanego

Rozwijanie sprawności mówienia i czytania

Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie , planowania i współodpowiedzialności za efekty pracy i prezentacji

Rozwijanie umiejętności korzystania ze słowników dwu języcznych.

Cele leksykalno-gramatyczne:
1. Wprowadzenie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia i zwyczajami świątecznymi w adwencie

Etapy lekcji:

1. Zapisanie tematu i zapoznanie z celami lekcji
2. Podział klasy na grupy
3. Praca z tekstem-głośne czytanie i wyjaśnianie słownictwa (praca ze słownikiem)
4. Zadania testowe do rozumienia tekstu czytanego i słuchanego
5. Quiz-losowanie pytań / praca w grupie/
6. Ocena pracy uczniów