Dodaj publikację
Autor
Dariusz Popławski
Data publikacji
2009-06-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
176

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz uroczystości nadania szkole sztandaru - schemat pomocny w zaplanowaniu przebiegu uroczystości. 
 Pobierz (doc, 36,0 KB)

Podgląd treści


UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU

1. Wstęp do Uroczystości.
2. Proszę wszystkich o powstanie, nastąpi wprowadzenie sztandarów.
Baczność!

Sztandar ………
Wykaz sztandarów (werbelki na wejście każdego sztandaru)

3. Powitanie sztandarów przez Panią Dyrektor i Panią Wicedyrektor.
4. O złożenie raportu proszę przewodniczącego Rady Szkoły
5. Baczność! Do hymnu państwowego! – hymn
6. Po hymnie. Powitanie Gości przez prowadzących
7. Proszę o zabranie głosu p. Dyrektor …………………………………
8. Proszę przewodniczącego Rady Miasta p. ……………………………o odczytanie uchwały nadania szkole sztandaru, a następnie o przekazanie jej Pani Dyrektor.
Przekazanie odbywa się na środku hali przed pulpitami dla przemawiających

9. Symboliczne wbicie gwoździ przez fundatorów w drzewiec sztandaru. Wręczanie pamiątkowych statuetek i dyplomów z podziękowaniami.

10. Część artystyczna.
11. Uroczyste poświęcenie sztandaru.
12. Pani Dyrektor prosi ks. Dziekana o poświęcenie sztandaru i Matkę chrzestną o asystę.
13. Poświęcenie, a po nim przekazanie sztandaru przez ks. Dziekana matce chrzestnej, a następnie p. Dyrektor.
14. Proszę p. Dyrektor o zaprezentowanie sztandaru. Brawa! Orkiestra, balony!
Pani Dyrektor zatrzymuje się ze sztandarem na wyznaczonym miejscu. Sztandar w postawie „spocznij”, z drzewcem przy prawym boku. Następnie:
15. Przekazanie sztandaru szkoły pocztom.

Pani Dyrektor przekazuje sztandar młodzieży mówiąc: Przekazuję Wam sztandar szkoły – symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem.

Pani Dyrektor pochyla sztandar pod kątem 45 stopni. Chorąży sztandaru występuje z pocztu krok do przodu, w pozycji na baczność robi skinięcie głową, klęka na prawe kolano i biorąc prawą ręką dolny róg sztandaru całuje go. Następnie wstaje i odbiera sztandar od Pani Dyrektor. W postawie” sztandar na ramieniu” wraca przodem do pocztu, przyjmuje postawę zasadniczą. Następuje komenda:

16. Defilada pocztu sztandarowego wokół hali.
17. Krótkie przedstawienie młodzieży z pocztu sztandarowego.
18. Część artystyczna
19. Szanowni Państwo!
Nastąpi teraz uroczysty moment ślubowania uczniów klas I.
Tekst ślubowania odczyta przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego ………………………………………

Proszę wszystkich o powstanie!

- poczet sztandarowy do ślubowania wystąp! Poczet sztandarowy wychodzi uczniów zatrzymuje się w ustalonym miejscu. Postawa „na ramię w marszu”, następnie postawa „zasadnicza”.
- przedstawiciele uczniów klas pierwszych do ślubowania wystąp! Wyznaczeni uczniowie wychodzą ze swoich miejsc i zatrzymują się w równych odstępach od siebie po obu stronach pocztu sztandarowego, skierowani twarzami do siebie.
- do ślubowania! Chorąży sztandaru opuszcza sztandar do postawy „prezentuj”, pochylony pod kątem 45 stopni. Gospodarze klas I po trzech z każdej strony sztandaru podnoszą prawe dłonie, dwa palce wyprostowane, wyciągnięte w kierunku sztandaru na wysokości oczu.

- Przewodnicząca SU czyta Tekst ślubowania. Po każdym wezwaniu przedstawiciele klas I głośno odpowiadają: ŚLUBUJEMY!

- po ślubowaniu! Dopiero po tej komendzie ...