Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Krzymińska
Data publikacji
2009-06-26
Średnia ocena
5,00
Pobrań
54

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt do prezentacji "analiza rozproszenia.pps" mojego autorstwa.
 Pobierz (doc, 52,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ ZE STATYSTYKI

I. Temat: ANALIZA ROZPROSZENIA – POJĘCIA I STOSOWANE MIARY – 2 x 45’

Data: 27.03.2009 r.

KLASA II Technikum ekonomicznego

Prowadzący: Katarzyna Krzymińska

II. Założenia metodyczne
Tematyka lekcji dotyczy podręcznika Tomasza Michalskiego Statystyka (Wyd. WS i P)

1. Cele edukacyjne:

a) kształcenie wiadomości:
- Poznanie przez uczniów pojęcia analizy rozproszenia;
- Poznanie przez uczniów miar stosowanych w analizie rozproszenia;
- Poznanie metod wyznaczania miar analizy rozproszenia;
- Poznanie sposobów interpretacji miar analizy rozproszenia;
- Zrozumienie metod wyznaczania miar analizy rozproszenia;
- Zrozumienie sposobów interpretacji miar analizy rozproszenia;

b) kształcenie umiejętności
- Stosowanie poznanych metod wyznaczania miar analizy rozproszenia;
- Stosowanie poznanych sposobów interpretacji miar analizy rozproszenia;
- Analiza typowych danych statystycznych pod kątem analizy rozproszenia;

b) wychowanie
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków;
- dochodzenie do zrozumienia a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści;
- dokonywanie samooceny i oceny pracy innych;
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
- budowanie poczucia odpowiedzialności i obiektywizmu.

2. Metody pracy:
- Pogadanka;
- Problemowa;
- Praca z podręcznikiem;
- Ćwiczenia w grupach.

3. Środki dydaktyczne
- Prezentacja multimedialna;
- Podręcznik – Tomasz Michalski STATYSTYKA, WSiP;
- Zbiór zadań - Tomasz Michalski STATYSTYKA. ZBIÓR ZADAŃ, WSiP;

III. Tok lekcji

|TREŚĆ LEKCJI |CZYNNOŚCI DYDAKTYCZNE |CZAS |
|Sprawy organizacyjne |Formalne rozpoczęcie lekcji, sprawdzenie obecności |3’ |
|Podanie tematu lekcji |Analiza rozproszenia – pojęcia i stosowane miary CZĘŚĆ I |2’ |
|Prezentacja multimedialna |Omawianie poszczególnych slajdów Część I |33’ |
| |1. Pojęcia „analizy rozproszenia” | |
| |2. Rozstęp (obszar zmienności). Wyznaczanie rozstępu na podstawie różnych | |
| |szeregów statystycznych i interpretacja wyników | |
| |3. Odchylenie przeciętne. Wyznaczanie odchylenia przeciętnego na podstawie | |
| |różnych szeregów statystycznych i interpretacja wyników | |
| |4. Współczynnik zmienności liczony względem odchylenia przeciętnego; | |
| |Wyznaczanie współczynnika zmienności na podstawie różnych szeregów | |
| |statystycznych i interpretacja wyników | |
| |5. Obszar wartości typowych liczony względem odchylenia przeciętnego; | |
| |Wyznaczanie obszaru wartości typowych na podstawie różnych szeregów | |
| |statystycznych i interpretacja wyników | |
|Podsumowanie |Przypomnienie pojęcia analizy dynamiki, przyrostów względnych i absolutnych, oraz sposobu ich |5’ |
| |wyznaczania | |
| |Ocena aktywności uczniów (+) | |
| |Praca domowa – na podstawie tabl. 5.36 – Zbiór zadań – dokonaj analizy rozproszenia względem odchylenia | |
| |przeciętnego | |
|Zakończenie lekcji |Wspólne sprawdzenie sali lekcyjnej, spakowanie przez uczniów własnych materiałów. Wspólne sprawdzenie |2’ |
| |sali lekcyjnej, spakowanie przez uczniów własnych materiałów, pożegnanie się z młodzieżą | |
|LEKCJA DRUGA |
|Sprawy organizacyjne |Formalne rozpoczęcie lekcji, sprawdzenie obecności |3’ |
|Podanie tematu lekcji |Analiza dynamiki – pojęcia i stosowane miary CZĘŚĆ II |2’ |
|Przypomnienie poznanych miar na |Wyznaczenie i interpretacja poznanych miar. |5’ |
|lekcji poprzedniej | | |
|Prezentacja multimedialna |Omawianie poszczególnych slajdów Część II |15’ |
| |6. Odchylenie standardowe. Wyznaczanie odchylenia standardowego na podstawie | |
| |różnych szeregów statystycznych i interpretacja wyników | |
| |7. Współczynnik zmienności liczony względem ...