Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Krzymińska
Data publikacji
2009-06-26
Średnia ocena
5,00
Pobrań
55

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Analizy dynamiki - konspekt lekcji otwartej to uzupełnienie do "analizy dynamiki - prezentacja".
 Pobierz (doc, 51,0 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ ZE STATYSTYKI

I. Temat: ANALIZA DYMANIKI – POJĘCIA I STOSOWANE MIARY – 2 x 45’

Data: 13.05.2008 r.

KLASA II Technikum ekonomicznego

Prowadzący: Katarzyna Krzymińska

II. Założenia metodyczne
Tematyka lekcji dotyczy podręcznika Tomasza Michalskiego Statystyka (Wyd. WS i P)

1. Cele edukacyjne:

a) kształcenie wiadomości:
- Poznanie przez uczniów pojęcia analizy dynamiki;
- Poznanie przez uczniów miar stosowanych w analizie dynamiki;
- Poznanie metod wyznaczania miar analizy dynamiki;
- Poznanie sposobów interpretacji miar analizy dynamiki;
- Zrozumienie metod wyznaczania miar analizy dynamiki;
- Zrozumienie sposobów interpretacji miar analizy dynamiki;

b) kształcenie umiejętności
- Stosowanie poznanych metod wyznaczania miar analizy dynamiki;
- Stosowanie poznanych sposobów interpretacji miar analizy dynamiki;
- Analiza typowych danych statystycznych pod kątem analizy dynamik;

b) wychowanie
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków;
- dochodzenie do zrozumienia a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści;
- dokonywanie samooceny i oceny pracy innych;
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
- budowanie poczucia odpowiedzialności i obiektywizmu.

2. Metody pracy:
- Pogadanka;
- Problemowa;
- Praca z podręcznikiem;
- Ćwiczenia w grupach.

3. Środki dydaktyczne
- Prezentacja multimedialna;
- Podręcznik – Tomasz Michalski STATYSTYKA, WSiP;
- Zbiór zadań - Tomasz Michalski STATYSTYKA. ZBIÓR ZADAŃ, WSiP;

III. Tok lekcji

|TREŚĆ LEKCJI |CZYNNOŚCI DYDAKTYCZNE |CZAS |
|Sprawy organizacyjne |Formalne rozpoczęcie lekcji, sprawdzenie obecności |3’ |
|Podanie tematu lekcji |Analiza dynamiki – pojęcia i stosowane miary CZĘŚĆ I |2’ |
|Prezentacja multimedialna |Omawianie poszczególnych slajdów Część I |33’ |
| |1. Pojęcia Analizy Dynamiki | |
| |2. Przyrosty absolutne | |
| |3. Wyznaczanie przyrostów absolutnych o stałej i zmiennej podstawie | |
| |4. Interpretacja wyznaczonych przyrostów absolutnych | |
| |5. Przyrosty względne | |
| |6. Wyznaczanie przyrostów względnych o stałej i zmiennej podstawie | |
| |7. Interpretacja wyznaczonych przyrostów względnych | |
|Podsumowanie |Przypomnienie pojęcia analizy dynamiki, przyrostów względnych i absolutnych, oraz sposobu ich |5’ |
| |wyznaczania | |
| |Ocena aktywności uczniów (+) | |
| |Praca domowa – ćwiczenie 1 strona 96 – Zbiór zadań | |
|Zakończenie lekcji |Wspólne sprawdzenie sali lekcyjnej, spakowanie przez uczniów własnych materiałów, pożegnanie się z |2’ |
| |młodzieżą | |
|LEKCJA DRUGA |
|Sprawy organizacyjne |Formalne rozpoczęcie lekcji, sprawdzenie obecności |3’ |
|Podanie tematu lekcji |Analiza dynamiki – pojęcia i stosowane miary CZĘŚĆ II |2’ |
|Przypomnienie poznanych miar na |Wyznaczenie i interpretacja przyrostów absolutnych i względnych o stałej i zmiennej podstawie |5’ |
|lekcji poprzedniej | | |
|Prezentacja multimedialna |Omawianie poszczególnych slajdów Część II |15’ |
| |1. Indeksy indywidualne | |
| |2. Wyznaczanie indeksów indywidualnych o stałej i zmiennej podstawie | |
| |3. Interpretacja indeksów indywidualnych o stałej i zmiennej podstawie | |
|Ćwiczenia utrwalające |Rozwiązywanie zadań - Wyznaczanie i interpretacja poznanych miar |15’ |
|Zakończenie lekcji |Krótkie przypomnienie poznanych miar |5’ |
| |Ocena aktywności uczniów (+) | |
| |Praca domowa – Na podstawie tabeli 5,44 (zbiór zadań) wyznacz i zinterpretuj poznane miary analizy | |
| |dynamiki, przyjmując za okres ...