Dodaj publikację
Autor
Bogusława Szczyra
Data publikacji
2009-10-09
Średnia ocena
4,60
Pobrań
1667

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to mój pomysł na wzór arkusza dostosowań wymagań edukacyjnych. Wprowadziłam go w mojej szkole w tym roku szkolnym i bardzo się wszystkim spodobał. Wszystko jest zawarte w zaledwie 3,4 stronach A4. Nie trzeba osobnego dostosowania z każdego przedmiotu, ponieważ część z punktów odnosi się do kilku przedmiotów szkolnych. Nauczyciele przeglądają cały arkusz i podpisują się z tyłu. Zamieszczony arkusz jest wzorem dostosowania dla uczniów dyslektycznych.
 Pobierz (doc, 44,0 KB)

Komentarze

ezuziastruzik, 2009-10-09

Uważam,że Twoja publikacja jest bardzo "na czasie" i dla wielu osób posłuży jako wzór.

ufolek, 2009-10-10

Dziękuję za taką taką opinię:) Bardzo się cieszę, że mogłam komuś pomóc

aga1999, 2009-10-12

Dziękuję za pomysł, z pewnością bardzo mi pomoże w opracowaniu arkusza dla "swoich" uczniów.Wlaśnie zastanawiałam się jak to " ugryźć".

urszula1717, 2009-10-14, ocena:

Całkiem dobry pomysł. Może za bardzo obszerny, ale każdy dopasowuje do swojego ucznia i jest wtedy OK!

asmieszek, 2009-10-14

Świetny pomysł. Z pewnością wykorzystam.Dziękuję! :) Pozdrawiam

kuferek4, 2009-10-14

Bardzo przydatny dokument. Na pewno pomoże naszej radzie pedagogicznej opracować podobny.

zofiaw, 2009-10-17

Dziękuję.Też jestem w trakcie opracowywania "dostosowania wymagań". Na pewno skorzystam z podpowiedzi.

anodla, 2009-10-18

niestety nie mogę otworzyć pliku, dlaczego?

vesper, 2009-10-20

Serdeczne dzięki-na pewno się przyda na wzór.Pozdrawiam:-)

Podgląd treści


ARKUSZ
DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

|NAZWISKO |......................................................................................... |
|IMIĘ |........................................................................................ |
|KLASA |.......................................................................................... |
|ROK SZKOLNY |............................................................................................. |
|DATA WYDANIA |.............................................................................................. |
|OPINII/ORZECZENIA | |
|DIAGNOZA |....................................................................................... |

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY

1. unikać głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie
2. ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą tematykę
3. kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów
4. ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy dziecka
5. ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w podręczniku
6. pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, wskazane jest zatem stosowanie tekstów do wyboru, zadań niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania
7. wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych
8. w przedmiotach ścisłych podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić dziecku ustne skomentowanie wykonywanych działań
9. unikać wyrywania do odpowiedzi
10. dobrze jest posadzić dziecko blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego koncentracja uwagi
11. złagodzić kryteria wymagań z języków obcych
12. podczas prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej
13. w przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma na maszynie bądź komputerze

JĘZYK POLSKI
1. nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na ich podstawie sprawdzać technikę czytania
2. dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu
3. starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów
4. czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie z książek „mówionych”
5. raczej nie angażować do konkursów czytania
6. uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu
7. częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą
8. dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zadań, które wystąpią w dyktandzie
9. dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie
10. błędów nie omawiać wobec całej klasy
11. w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy
12. nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach
13. dawać więcej czasu na prace pisemne
14. w przypadku ...