Dodaj publikację
Autor
Monika Orzechowska
Data publikacji
2009-10-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
116

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Szczegółowy rozkład materiału z języka angielskiego dla III klasy Technikum Hotelarskiego opracowany zgodnie z programem nr 24 05/ T-5, SP/MEN/1998 02 24.
 Pobierz (doc, 146,5 KB)

Podgląd treści

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD MATERIAŁU

How can I help you?

Zgodny z programem nauczania nr 24 05/ T-5, SP/MEN/1998 02 24/ 28g

Klasa: III THb
Rok szkolny: 2009/2010
Przedmiot nauczania: Język angielski – zawodowy
Liczba godzin: 3 tygodniowo
Nauczyciel: mgr Monika Orzechowska

|l.p. |Temat |Cele ogólne |Cele szczegółowe |
|1. |Lekcja organizacyjna – zapoznanie uczniów z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i materiałem nauczania i podręcznikiem. |
|2. |Food. |Przypomnienie słownictwa z zakresu owoców i warzyw. |Uczeń potrafi: |
| | | |Wymienić angielskie odpowiedniki owoców i warzyw |
| | | |Samodzielnie scharakteryzować owoce i warzywa |
|3. |Ordering a meal in a restaurant. |Zapoznanie uczniów z umiejętnością zamawiania potraw w restauracji. |Uczeń potrafi: |
| | | |Zamówić wybrane przez siebie danie w restauracji |
|4. |Polite request and offers. |Zapoznanie uczniów z rodzajami próśb i propozycji. |Uczeń potrafi: |
| | | |Wymienić rodzaje próśb i propozycji |
|5. |Composing a menu. |Zapoznanie uczniów z nazewnictwem potraw w języku angielskim. |Uczeń potrafi: |
| | | |Skomponować własne menu |
|6. |Practising a dialog in a restaurant. |Ćwiczenie umiejętności zamawiania potraw w restauracji. |Uczeń potrafi: |
| |(2 tematy) | |Wcielić się w rolę kelnera i klienta w restauracji |
|7. |Test yourself 1 |Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu nazewnictwa potraw i owoców i warzyw. |
|8. |Test: Food |
|Unit 1 Hotel types, facilities, ratings |
|9. |The description of the hotel |Zapoznanie uczniów z definicją hotelu. |Uczeń potrafi: |
| | | |Zdefiniować pojęcie hotel |
| | | |Wymienić zalety i wady hotelu |
|10 |Hotel types. |Zapoznanie uczniów z typami hoteli. |Uczeń potrafi: |
| | | |Wymienić typy hoteli |
| | | |Wymienić wady i zalety poszczególnych typów hotelów |
|11. |Types of accomodation |Zapoznanie uczniów z wyposażeniem hotelu. |Uczeń potrafi: |
| | | |Wymienić wyposażenie hotelu |
| | | |Dopasować odpowiednie wyposażenie do rodzaju hotelu |
|12. |Piccadilly Backpackers Hotel in London. |Zapoznanie uczniów z opisem różnych hoteli. |Uczeń potrafi: |
| | | |Wyselekcjonować ogólne i szczegółowe informacje w czytanym |
| | | |tekście |
|13. |Project: a chosen hotel in Poland. |Opracowanie przez uczniów samodzielnego projektu wybranego hotelu. |Uczeń potrafi: |
| |( 2 jednostki lekcyjne) | |Przy wykorzystaniu Internetu i dostępnych narzędzi pakietu |
| | | |Microsoft Office opracować projekt |
|15. |The revision of hotel types. |Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu rodzajów hoteli. |
|16. Test: Hotel types, facilities |
|17. |The definition of the hotel facilities. |Zapoznanie uczniów z definicjami słownictwa dotyczącego wyposażenia hotelu. |Uczeń potrafi: |
| | | |Opracować definicję wybranego wyposażenia hotelu |
|18. |Opinion adjectives. |Przypomnienie uczniom przymiotników wyrażających opinie. |Uczeń potrafi: |
| | | |Wymienić przymiotniki wyrażające opinie |
|19. |Accomodation ratings. |Zapoznanie uczniów z warunkami jakie muszą spełniać hotele 1, 2 , 3, 4, 5 |Uczeń potrafi: |
| | |gwiazdkowe. |Wymienić warunki jakie musi spełniać hotel 1, 2, 3, 4, 5 |
| | | |gwiazdkowy |
|20. |Test yourself 2 |Powtórzenie ...