Dodaj publikację
Autor
Edyta Zdunek
Data publikacji
2009-11-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
150

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Tematyka zawiera 5 spotkań z rodzicami i opisem poszczególnych zebrań.
 Pobierz (doc, 29,5 KB)

Podgląd treści


Tematyka spotkań z rodzicami

Spotkanie klasowe I 06.11.2009r.
TEMATYKA:
• Wykład psychologa pt.: „Percepcja i realizm”
• ustalenie form współpracy,
• zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej,
• przypomnienie praw i obowiązków ucznia,
• wybór Klasowej Rady Rodziców,
• zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych.
• sprawy różne.
Spotkanie klasowe II 06.01. 2010r.
TEMATYKA:
• pedagogizacja rodziców: " Problem otyłości wśród młodzieży."- prelekcja,
• podanie informacji dotyczącej wyników nauczania i zachowania się uczniów,
• omówienie problemów zespołu klasowego,
• sprawy różne.
Spotkanie klasowe III 11.02.2010r.
TEMATYKA:
• poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze,
• pedagogizacja rodziców: " Jak będzie przebiegał sprawdzian po klasie VI”?- standardy wymagań edukacyjnych.
• udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce,

Spotkanie klasowe IV 08.04.2010
TEMATYKA:
• pedagogizacja rodziców: „Jak dbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka”."- prelekcja,
• podanie informacji dotyczącej wyników nauczania i zachowania się uczniów,
• omówienie problemów zespołu klasowego,
• sprawy różne.

Spotkanie klasowe V 27.05.2010
TEMATYKA:

• prezentacja ankiety pt. „Świadome i odpowiedzialne korzystanie z Internetu przez uczniów”,
• podsumowanie pracy rocznej
• informacja o osiągnięciach uczniów oraz wynikach na tle szkoł,y
• wyróżnienie najlepszych uczniów oraz tych, którzy uzyskali wysokie miejsca w konkursach,
• omówienie efektów realizacji planu wychowawczego.