Dodaj publikację
Autor
Lucyna Grosicka
Data publikacji
2009-11-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
245

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Praca zawiera propozycję układu tanecznego z elementami aerobiku dla dziewcząt klas IV, V, VI.
 Pobierz (doc, 70,0 KB)

Komentarze

JolantaR23, 2009-12-02

beznadzieja

Podgląd treści


Lucyna Grosicka
PSP w Kurozwękach

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z elementami aerobiku dla dziewcząt
klasy: IV, V, VI.

Temat:
Układ taneczny z elementami aerobiku

Cel główny:

ćwiczenia muzyczno- ruchowe jako środek dbałości o kondycje fizyczną,
zdrowie psychiczne i samopoczucie.

Cele szczegółowe:

Uczennice potrafią:
▪ doskonalić wyrabianie kondycji ruchowej,
▪ kształtować umiejętność pracy w grupie,
▪ akcentować ruchem muzycznym,
▪ przystosować ruchy ciała do rytmu,
▪ kształtować pozytywne nastawienie wobec siebie,
▪ współdziałać w zespole i poczuwać się do współodpowiedzialności,
▪ cieszyć się z wykonywanej pracy,
▪ wykonać układ taneczny z elementami aerobiku na akademii szkolnej.

Metody realizacji zadań:
▪ naśladowcza,
▪ zadaniowa,
▪ problemowa,
▪ metody zdobywania i przekazywania wiadomości- pogadanka

Pomoce:
▪ magnetofon
▪ kasety
▪ płyty CD z muzyką

| | | |
|Tok lekcji |Treść zadań |Wskazania do realizacji |
|1 |2 |3 |
| | | |
|I. | | |
|CZEŚĆ | | |
|WSTĘPNA | | |
| | | |
|1. | | |
|Zbiórka, |Zbiórka- powitanie | |
|Czynności organizacyjne, | |Ćwiczenia wykonujemy w tak muzyki. |
|rozgrzewka. |2) Czynności organizacyjne- sprawdzenie |Ilość powtórzeń 12x. |
| |Obecności i strojów sportowych. | |
| |Podanie tematu zajęć. | |
| | | |
| |3) Rozgrzewka | |
| |a) marsz w miejscu w rytm muzyki | |
| |b) bieg w miejscu z wysokim | |
| |unoszeniem kolan | |
| |c) przeskoki z nogę na nogę | |
| |d) podskoki na PN klaśnięcie | |
|II. CZĘŚĆ GŁÓWNA |e) wyrzut PR i PN w bok | |
| |f) wyrzut LR i LN w bok | |
|Poprawienie koordynacji ruchowo- | | |
|słuchowej, | | |
|estetyki ruchu i poczucia rytmu. | |Poszczególne kroki podczas nauki |
| | |wykonujemy po 5- 6x i dołączamy nowe |
|Nauka układu |Marsz w miejscu w rytm muzyki. |kroki. |
|tanecznego. | | |
| |2) Marsz w miejscu w rytm muzyki, RR | |
| |wyciągnięte nad głową, przechylanie na |opanowanie całego układu |
| |RR na boki. | |
| | | |
| | | |
| |3) | |
| | | |
| | | |
| |PR wyciągnięta przed siebie, | |
| |LR wyciągnięta równolegle do prawej | |
| |odwrócenie dłoni PR i LR do góry | |
| |wykonanie skrzyżowania PR na | |
| |lewym ramieniu i LR na | |
| |prawym ramieniu | |
| |powolne opuszczanie PR, LR w | |
| |dół , wykonanie przykucnięcia | |
| |zatoczenie PR, LR dużego koła | |
| | | |
| |Skrzyżowanie PR i LR przed sobą i wykonywanie na przemian ruchu dłońmi | |
| |a) kciuk PR dotyka prawego | |
| |ramienia | |
| |b) kciuk LR dotyka lewego | |
| |ramienia | |
| |c) RR unosimy w górę nad głową | |
| |d) prawa dłoń dotyka czoła, a lewa | |
| |dłoń leży na karku z | |
| |jednoczesnym wykonaniem | |
| |przysiadu | |
| |e) powrót do PW | |
| | | |
| |Uginanie PN i LN w kolanach w rytm | |
| |muzyki, kołysanie się na boki | |
| |uginanie PN i LN w kolanach w rytm muzyki, RR wyciągnięte i | |
| |skrzyżowane przed głową przechylanie się na boki | |
| | | |
| |Wykonanie obrotu ciała na PN 2x 360* w prawą stronę z LR ułożoną na karku | |
| |wykonanie obrotu ciała na LN 2x | |
| |360* w lewą stronę z PR ułożona | |
| |na karku | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|III. |b) wykonanie obrotu ciała na PN 2x | |
|CZĘŚĆ ...