Dodaj publikację
Autor
Justyna Wiśniewska
Data publikacji
2010-01-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
144

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego.
 Pobierz (doc, 51,5 KB)

Podgląd treści


|Lekcja: kształcenie zintegrowane - Justyna |Data: 31 marzec 2008 |Klasa III d |
|Wiśniewska | | |

|Temat: W zielonym kolorze. |

|Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: |
|uczeń wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną, |
|uczeń wie, kiedy wypowiedź jest zdaniem, |
|uczeń rozpoznaje poznane części mowy |

|Cele ogólne zajęć lekcji: |
|Uczeń rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą |
|Uczeń potrafi wskazać w tekście poznane części mowy |
|Uczeń umie samodzielnie ułożyć rymowankę, wiersz o wiośnie |
|Potrafi wykonać pracę plastyczną z wykorzystaniem jednej barwy w różnych odcieniach. |
| |
|Cele sformułowane w języku ucznia: |
|Samodzielnie ułożysz i zapiszesz wiersz, rymowankę o wiośnie. |
|Będziesz wiedział jak uzyskać i wykorzystać kilka odcieni jednej barwy w pracy plastycznej. |
| |
|Metody : podająca – praca z tekstem, problemowa – burza mózgów, waloryzacyjna – ekspresji ruchowej, muzycznej, plastycznej, |
|praktycznego działania. |
|Elementy OK.: |
|Runda bez przymusu |
|Sygnalizacja świetlna |
|Praca domowa z możliwością wyboru |

|Nacobezu: |
|ułożysz zgodnie z podanym kryteriami wiersz, rymowankę |
|wykorzystasz przynajmniej 5 odcieni barwy zielonej czasie wykonania pracy plastycznej „Zielony, wiosenny świat” |
|Przebieg lekcji (metody i aktywności): |
|Powitanie uczniów i gości wierszykiem z ruchem „Kinezjologiczne rymy”: |
|„Ręce z nogami krzyżujesz i półkule integrujesz. |
|Naprzemienny ruch włącza wzrok i słuch. |
|Gdy zmieniasz strony, jesteś włączony. |
|Kiedy prawa lewą spotka, przekroczyłeś linię środka. |
|Zaświeciły styki w głowie, myśli spływać będzie mrowie. |
|Rano wyskakujesz z łóżka |
|-prawa ręka, lewa nóżka |
|-lewa dłoń i pięta prawa, |
|Naprzemienny ruch – to zabawa.” |
| |
|Realizacja rytmiczna taktów w rytmie na 2, 3, 4 z wykorzystaniem naturalnych dźwięków (klaskanie, pstrykanie, tupanie, szuranie, |
|klapanie) |
|Zabawa rytmiczna : wymyślanie rytmów do zwrotów ( zmian zachodzących wiosną – pierwszy pomysł podaje nauczyciel , następne |
|pochodzą od uczniów, sprawdzamy wtedy, co uczniowie zapamiętali z wcześniejszych zajęć) |
|Przylot żurawi |
|Kwitnący krokus |
|Wprowadzenie do tematu, odczytanie tytułu wiersza – wyrzućcie nazwy solmizacyjne nut, a otrzymacie hasło |
|Dozierelominyfawisolelarsiszdo |
|Zapoznanie uczniów z treścią wiersza. Odczytanie wiersza przez nauczyciela. |
|Analiza treści wiersza. |
|Co sądzicie o tym wierszu? |
|O czym jest ten wiersz? |
|O czym myślicie słuchając tego wiersza” |
|Jaka pora roku towarzyszy treści tego utworu? |
|Co by było, gdyby wiosna założyła sukienkę w kolorach jesieni? |
|Po czym poznajecie, że ten utwór to wiersz? |
|Ciche czytanie wiersza z podkreśleniem przymiotników. |
|Jakie przymiotniki występują w wierszu? |
|Ile razy powtarza się przymiotnik zielony? ( samokontrola .... |
|Jak powtarzanie tego samego przymiotnika wpływa na odbiór tego wiersza? |
|Głośne czytanie wiersza |
|Czytanie chóralne linijkami – chłopcy/dziewczynki |
|Czytanie dynamiczne wiersza (głośno/cicho/zmienna dynamika) |
|Melorecytacja – czytanie przy akompaniamencie muzyki granej na flecie, |
|Pantomima – odczytanie wiersza przez jednego ucznia, a pozostali ruchem interpretują treść wiersza |
|Grupowanie banku wyrazów związanych z wiosną. Samodzielne grupowanie wyrazów ...