Dodaj publikację
Autor
Anna Gajzler
Data publikacji
2010-04-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
50

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to konspekt zajęć świetlicowych klas młodszych - LEKCJA OTWARTA DLA RODZICÓW.
 Pobierz (doc, 28,0 KB)

Podgląd treści


Scenariusz zajęć otwartych pt.” Święto rodziny” przygotowanych przez p. Annę Gajzler
w dniu

Jednostka czasu: 2godz.

Temat: Wielkanoc

Cel główny;

• Zapoznanie uczniów z danymi obrzędami i zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.

• Wzmocnienie więzi rodzinnych.

• Przybliżenie pochodzenia znanych do dziś zwyczajów oraz tych, które powoli odchodzą w niepamięć.

• Wdrażanie do wspólnej aktywności i zabawy.

• Budzenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń zna:
• Symbole związane ze świętami wielkanocnymi.
• Zwyczaje kultywowane w rodzinnych domach i środowiskach lokalnych.
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczeń umie:

• Wyrecytować wiersz i zaśpiewać piosenkę
• Działać wg podanej przez nauczyciela instrukcji
• Współpracować z kolegami i koleżankami
• Przygotować i zgromadzić materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej
• Wykonać prace plastyczną wg wzoru
• Czysto i estetycznie wykonać pracę.

Metody i formy:

• Słowne, praktyczne
• Grupowa i indywidualna

Środki dydaktyczne: elementy wielkanocnej dekoracji, napisy, plastelina, karton kolorowy, szablony pisanek, wykałaczki, tasiemki, skorupki jajek.

Uczestnicy; Uczniowie klas I- IV uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Przebieg zajęć

1. Powitanie wszystkich przybyłych gości przez nauczyciela prowadzącego uroczystość.
2. Prezentacja części artystycznej przez uczniów.

* Scenariusz przedsawienia pt. „ Wielki tydzień”- w załączniku.
3. Zaproszenie zebranych gości do wykonania pracy plastycznej ( pisanki wyklejane skorupkami) wspólnie z dziećmi.
4. Wręczenie dyplomów za wykonaną prace plastyczną.
5. Wręczenie rodzinom drobnych upominków przygotowanych przez dzieci.
6. Wspólny udział w słodkim poczęstunku.

Uwagi końcowe: