Dodaj publikację
Autor
Alicja Mysak-Policht
Data publikacji
2010-05-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
155

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test jednokrotnego wyboru i rozszerzonej odpowiedzi z zakresu pozytywizmu.
 Pobierz (doc, 16,5 KB)

Podgląd treści


1.Pozytywizm w Polsce trwa:
a. od 1864 do końca XIX wieku,
b. od 1831 do końca XIX wieku,
c. cały wiek XIX.
2. Autorem nazwy „pozytywizm” jest:
a. August Comte,
b. Herbert Spencer,
c. Aleksander Świętochowski.
3. Idea głosząca, że nauka jest jedyną metodą wyjaśniania zjawisk rzeczywistości to:
a. monizm przyrodniczy,
b. scjentyzm,
c. pozytywizm.
4. Ewolucjonizm to idea przeniesiona do nauk społecznych z:
a. nauk przyrodniczych,
b. medycyny,
c. nauk historycznych.
5.Która z podanych odpowiedzi nie odnosi się do pozytywizmu?
a)praca,
b)utylitaryzm,
c)nauka,
d)mistycyzm
5. Gatunkiem szczególnie cenionym przez pozytywistów jest:
a. nowela,
b. powieść,
c. list.
6.Wyjaśnij terminy:praca organiczna i praca u podstaw.
7.Wyjaśnij znaczenie terminu determinizm. Przedstaw swoją opinię na ten temat.
8.Połącz w pary nazwiska autorów i ich dzieła:

„Babie lato”
Jan Matejko „Czwórka”
Gustaw Courbet „Bitwa pod Grunwaldem”
Józef Chełmoński „Kamieniarze”
„Batory pod Pskowem”
9.”Kamizelka” to utwór:
a)Bolesława Prusa,
b)Henryka Sienkiewicza,
c)Marii Konopnickiej.
10.Zdefiniuj nowelę jako gatunek literacki.
11.Głównym motywem noweli „Sachem” jest:
a) taniec wodza indiańskiego,
b) sytuacja człowieka pozbawionego tradycji swojego narodu,
c)sytuacja człowieka,który radzi sobie w trudnej sytuacji.
12.Sachem to inaczej:
a) mędrzec,
b)rytuał,
c)wódz
13.Podaj argumenty świadczące za ty,że utwór„Jaś nie doczekał” jest obrazkiem.
14.Wymień przynajmniej trzy wynalazki doby pozytywizmu, a następnie wybierz jeden z nich,który Twoim zdaniem zaważył na historii ludzkości,uzasadnij swój wybór.
15.Aleksander Głowacki to pisarz,który przyjął pseudonim:
a)Antoni Czechow,
b)Henryk Sienkiewicz,
c)Bolesław Prus.
16.Jak oceniasz hasło emancypacji kobiet popularne w pozytywizmie?Czy Twoim zdaniem przyniosło ono pozytywne rezultaty,czy raczej nie jesteś z nich zadowolony?
17.Jaki kierunek w sztuce był popularny w czasie pozytywizmu?Przywołaj termin i wyjaśnij jego znaczenie.
18.Dokonaj oceny poglądów i postaw ludzi doby pozytywizmu. Które z nich dziś odrzucasz, a które chętnie przyjmujesz?Odpowiedź zawrzyj w pięciu zdaniach.