Dodaj publikację
Autor
Elwira Suchocka
Data publikacji
2010-05-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
144

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji dla II klasy gimnazjum "Potęga o wykładniku naturalnym".
 Pobierz (doc, 48,0 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy II b gimnazjum planowanej na dzień 7.09.2007r:
Temat : Potęga o wykładniku naturalnym.

1. Cele lekcji
a. Wiadomości
Uczeń powinien znać:
1. pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym,
2. kolejność wykonywania działań.
b. Umiejętności
Uczeń powinien umieć:
1. zapisywać potęgi w postaci iloczynów,
2. zapisywać iloczyny jednakowych czynników w postaci potęg,
3. obliczać potęgi o wykładniku naturalnym,
4. zapisywać liczby w postaci potęg lub iloczynu potęg,
5. obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi.

2. Metoda i forma pracy
Metoda: dyskusja, ćwiczenia i pokaz.
Forma pracy: praca indywidualna, praca z całą klasą.

3. Środki dydaktyczne
b. podręcznik, Matematyka z plusem, klasa II, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
|c. plansze z wykresami funkcji y = 2n oraz y = | [pic] |

( plansze - ZAŁ. Nr 1 )

1

4. Przebieg lekcji
a. Faza przygotowawcza

Czynności organizacyjne, sprawdzenie i omówienie pracy domowej. Krótkie powtórzenie wiadomości o zbiorach liczbowych, działaniach, liczbach pierwszych i złożonych. Podanie celów i tematu lekcji.
b. Faza realizacyjna
1. Na tablicy znajduje się narysowana tabelka. Nauczyciel poleca uczniom, aby uzupełniając ją nie obliczali wartości wyrażeń, tylko dane działanie zastąpili innym.

[pic] 

Uczniowie po wykonaniu polecenia formułują wniosek, że sumę takich samych składników można zapisać w postaci iloczynu, a iloczyn takich samych czynników w postaci potęgi.

2. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę, iż w języku polskim słowo potęga jest równoznaczne z wielkością oraz mocą. Pokazuje klasie wykres rys.1 przedstawiający różnicę między wielokrotnościami liczby 2, a wartościami kolejnych potęg tej liczby. Podkreśla, że nie bez powodu wielokrotne mnożenie przez siebie tego samego czynnika nazwano potęgowaniem. Uczniowie po analizie wykresów rys.2, rys.3 zauważają, że obliczając kolejne potęgi liczby 2, bardzo szybko otrzymujemy ogromne liczby. Natomiast obliczając kolejne potęgi liczby [pic], otrzymujemy równie szybko coraz mniejsze liczby.

2
3. Uczniowie odszukują definicję potęgi o wykładniku naturalnym w podręczniku i zapisuj notatkę w zeszycie:

[pic]
4. Uczniowie wykonują z podręcznika proste ćwiczenie polegające na obliczeniu w pamięci wartości potęg ( zad.1 str.12, Matematyka z plusem, klasa 2, GWO).
5. Nauczyciel po przeprowadzeniu dyskusji na temat kolejności wykonywania działań dyktuje przykłady, uczniowie rozwiązują je na tablicy.

[pic]
6. Nauczyciel stawia przed uczniami problem: Które z liczb: 2048, 243, 360, 625 można przedstawić w postaci potęgi? Uczniowie w toku dyskusji stwierdzają, że muszą te liczby zapisać w postaci iloczynu liczb pierwszych. Samodzielnie wykonują zadanie w zeszytach. Następnie wybrany uczeń prezentuje swoje rozwiązanie klasie, inni sprawdzają i w razie potrzeby poprawiają błędy.

b. Faza podsumowująca
Nauczyciel ...