Dodaj publikację
Autor
Magdalena Krzyżanowska
Data publikacji
2010-05-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
250

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klas 6. W zajęciach mogą brać udział dzieci z klasy VI szkoły podstawowej, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy z języka angielskiego. Zajęcia te oparte są na aktywnej pracy uczniów:  - rozwiązywanie ćwiczeń, kalamburów, krzyżówek itp.,  - grupowe wykonanie projektów,  - odgrywanie scenek w grupach,  - praca indywidualna i w parach z komputerem.
 Pobierz (doc, 66,5 KB)

Podgląd treści


Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas 6

Autor: Magdalena Krzyżanowska

1. Ogólna charakterystyka programu

Program ma na celu umożliwić uczniom słabszym utrwalenie poznanego na lekcjach materiału. Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jest zgodny z aktualną podstawą programową oraz standardami wymagań.

2. Odbiorcy, adresaci programu

W zajęciach mogą brać udział dzieci z klasy VI szkoły podstawowej, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy z języka angielskiego.

Zajęcia te oparte będą na aktywnej pracy uczniów:

✓ rozwiązywanie ćwiczeń, kalamburów, krzyżówek itp.
✓ grupowe wykonanie projektów
✓ odgrywanie scenek w grupach
✓ praca indywidualna i w parach z komputerem

3. Uwagi o realizacji programu

Program należy realizować w ciągu 1 godzin tygodniowo .W zajęciach mogą brać udział dzieci z klas VI szkoły podstawowej.
Istotnym warunkiem pełnej realizacji programu jest:
❖ dostęp do pracowni komputerowej i Internetu

4. Założenia programu

Zajęcia mają pomóc uczniom w nauce języka angielskiego, pokazać im jak skutecznie i szybko mogą się uczyć tego przedmiotu. Istotnym elementem będzie rozbudzenie w uczniach wiary we własne możliwości i przekonania, że są w stanie nauczyć się tego języka.
.

5. Cele nauczania

Cele nadrzędne:
← uzmysłowienie uczniom jakie wiadomości i umiejętności powinien mieć opanowane
← uzupełnianie zaległości z lat poprzednich, braków z bieżącego materiału
← przygotowywanie do sprawdzianów wiadomości
← przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
← rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości
← zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym
← stworzenie dzieciom warunków do stosowania języka obcego w praktyce – tworzenie projektów interdyscyplinarnych

Cele szczegółowe:
← powtórzenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się czasami teraźniejszymi
← powtórzenie i doskonalenie czasów przeszłych
← doskonalenie użycia formy „will”
← doskonalenie słownictwa z zakresu: sport, transport, rodzina, opisywanie krajobrazu, zakupy, wycieczki
← doskonalenie umiejętności wskazywania kierunków, pokazywania i pytania się o drogę
← doskonalenie umiejętności proponowania pomocy
← powtórzenie czasowników modalnych
← doskonalenie umiejętności językowych uczniów z zakresu:
o czytania
o mówienia
o sprawności rozumienia ze słuchu
o pisania

Cele wychowawcze

✓ Rozwijanie wiary we własne możliwości
✓ Pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych
✓ Kształtowanie umiejętności pracy w grupach.
✓ Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
✓ Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury

6. Formy i metody pracy

• Luźne wypowiedzi „burza mózgów”
• Dyskusje
• Projekty
• Nauka przez piosenkę
• Praca w grupie
• Praca z Internetem
• Techniki teatralne

7. Tematyka zajęć

1. Czas present simple – forma twierdząca
2. Czas present simple – pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi
3. Czas present simple –ćwiczenia doskonalące
4. Czas present simple w praktyce - ćwiczenia
5. Czas present continuous - forma twierdząca
6. Czas present continuous - pytania, przeczenia, krótkie ...