Dodaj publikację
Autor
Ewelina Jędrzejewska
Data publikacji
2010-05-10
Średnia ocena
4,00
Pobrań
263

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan kółka matematycznego dla kl. III.
 Pobierz (doc, 45,5 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY KÓŁKA MATEMATYCZNEGO

DLA KLASY III

1. Założenia organizacyjne

Zajęcia odbywać się będą w III klasie w wymiarze 1 godziny tygodniowo (36 godzin w ciągu roku szkolnego). Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia nie przekroczy 5 osób.
Na zajęcia będą uczęszczać uczniowie uzdolnieni w kierunku matematycznym, którzy pragną poświęcić swój czas na dodatkowe zajęcia i rozwój swych zainteresowań. Zadaniem nauczyciela jest rozwój tych szczególnych uzdolnień u swych wychowanków.
Na zajęcia kółka matematycznego mógł się zapisać każdy zainteresowany matematyką uczeń. W klasie III treści będą służyły przygotowaniom do:
- Konkursu Matematycznego „ Matematyka moim ,,hobby’’
- Konkursu Wiedzy i Umiejętności ,, Sobieradzik’’
Plan zajęć kółka matematycznego został opracowany w oparciu o „Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku” Jadwigi Hanisz.

2. Cele kółka matematycznego

- rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów
- ukazywanie życiowej przydatności rozumienia pojęć matematycznych
- uczenie matematycznego porządku
- uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń
- rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązywania zadania
- poszerzanie horyzontów myślenia
- zachęcanie do rozwiązywania łamigłówek geometrycznych
- uczenie tworzenia nowych wersji zadania, poprzez zmianę warunków w nim zawartych
- uczenie dostrzegania w treści zadania informacji nie podanych wprost
- uczenie wnikliwego analizowania treści zadania

3.Plan pracy.

Treści realizowane w ramach kółka matematycznego dla klas III

Jednostki miar (10 godzin)

|TEMATYKA |ILOŚĆ GODZIN |
|1.Czas odmierzany zegarem: sekunda, minuta, godzina, doba |2 godziny |
|2.Czas odmierzany kalendarzem: dzień tydzień, miesiąc, rok, wiek |2 godziny |
|3.Miary masy: gram, dekagram, kilogram, tona, kwintal: |2 godziny |
|netto - brutto – tara | |
|4.Miary pojemności: litry, mililitry |2 godziny |
|5.Obliczenia pieniężne |2 godziny |

Tematy geometryczne ( 5 godzin)

|TEMATYKA |ILOŚĆ GODZIN |
|1.Proste prostopadłe, odcinki prostopadłe |2 godzina |
|2.Proste równoległe, odcinki równoległe |2 godzina |
|3.Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu | 1 godzina |

Działania na liczbach (21 godzin)

|TEMATYKA | |
| |ILOŚĆ GODZIN |
|1.Liczby w zakresie 100 | |
|dodawanie i odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego | |
|własności dodawania |4 godziny |
|porównywanie różnicowe | |
|2.Liczby do 10 000 | |
|wykonywanie czterech działań arytmetycznych |4 godziny |
|doskonalenie algorytmu pisemnego dodawania, odejmowania, | |
|mnożenia i dzielenia liczb | |
|3.Mnożenie i dzielenie liczb: | |
|tabliczka mnożenia |4 godziny |
|kolejność wykonywania działań | |
|dzielenie z resztą | |
|4.Ułamki ( połowa, ćwierć, proste obliczenia ułamkowe) | 3 godziny |
|5.Zadania tekstowe proste i złożone z zastosowaniem czterech | |
|działań arytmetycznych ( rozwiązywanie, układanie, przekształcanie) |6 godzin |
| | |