Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Klimaszewska
Data publikacji
2010-05-18
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1511

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta monitorowania podstawy programowej - klasy I - III (edukacja polonistyczna).
 Pobierz (doc, 243,5 KB)

Komentarze

mina140, 2010-08-26, ocena:

super. dzięki za pomoc:) Nie wiedziałam jak się za to zabrać.

trenerns, 2011-12-04

pomoze :)

Podgląd treści


Karta monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Szkoła podstawowa – edukacja polonistyczna.

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

|Etap edukacji |Szkoła podstawowa |
|Rodzaj edukacji |Polonistyczna |
|Klasa |Pierwsza |Druga |Trzecia |
|Rok szkolny |2009/2010 |2010/2011 |2011/2012 |
|Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu | | | |

|Treści nauczania –wymagania |Klasa |Numer tematu zajęć wpisanego do dziennika lekcyjnego |Uwagi |
|szczegółowe | | | |

1.Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka pisania i czytania.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.

| |
|1)umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka: |
|a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby odczucia; |
|a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy; |
|a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyśl; |
|a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; |
|a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi; |

a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie; |pierwsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |druga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |trzecia
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; |pierwsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |druga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |trzecia
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur zadaniowych; |pierwsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |druga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |trzecia
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |d) dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe; |pierwsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |druga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |trzecia

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |e) dostrzega różnice pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście; |pierwsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |druga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |trzecia
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną; |pierwsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |druga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |trzecia
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe; |pierwsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |druga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |trzecia
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |