Dodaj publikację
Autor
Andrzej Białobrzeski
Data publikacji
2010-05-18
Średnia ocena
5,00
Pobrań
111

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera plan wynikowy z przedmiotu podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych nauczanego w 2 klasie technikum z zawodzie technik pojazdów samochodowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu.
 Pobierz (doc, 83,5 KB)

Komentarze

koala50, 2011-02-22

nie mozna pobrać co za chece

Podgląd treści

Plan wynikowy

opracował: mgr inż. Andrzej Białobrzeski
przedmiot: podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
zawód: technik pojazdów samochodowych
numer programu: 311[52]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18
rok szkolny 2008/2009

|Dział | |Cela operacyjne |Kategoria |Poziom |
|tematyczny |Nr i temat lekcji |(uczeń powinien umieć) |celów |wymagań |
| | | | | |
| | | | | |
|Klasyfikacja, identyfikacja|1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie|- rodzaje pojazdów i potrafi podać przykłady, |A |K |
|pojazdów samochodowych |z programem nauczania. |- podstawowe dane charakterystyki technicznej | | |
| |2. Historia motoryzacji |pojazdów, |C |R |
| |3. Rodzaje pojazdów samochodowych. |- rodzaje pojazdów ze względu na rodzaj układu | | |
| |4. Zespoły konstrukcyjne pojazdów. |napędowego, |B |P |
| |samochodowych |- potrafi podzielić pojazd na | | |
| |5. Źródła napędu stosowane w |Zespoły, |A |K |
| |pojazdach. |- potrafi wymienić zespoły funkcjonale które | | |
| |6. Napędy alternatywne w pojazdach |odpowiadają za bezpieczeństwo czynne bierne i | | |
| |samochodowych. |ekologiczne, |C |D |
| |7. Identyfikacja pojazdów |- wady i zalety poszczególnych rozwiązań | | |
| |samochodowych. |układów napędowych, | | |
| |8.9. Charakterystyka techniczna |- rys historyczny rozwoju pojazdów, | | |
| |pojazdów. |- źródła napędu pojazdów i ich charakterystykę,|B |P |
| |10. Praca klasowa. |- dobrać źródło napędu pojazdu, | | |
| | |- zidentyfikować pojazd na podstawie tabliczki | | |
| | |znamionowej, |C |D |
| | |- zidentyfikować pojazd na podstawie numeru | | |
| | |VIN. |C |R |
| | | | | |
| | | |C |D |
| | | | | |
| | | |C |P |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |C |R |
|Właściwości trakcyjne |11. Siły działające na pojazd. |- rozkład sił statycznych działających na |B |P |
|pojazdów samochodowych |12. Mechanika toczenia koła |pojazd, | | |
| |sztywnego. |- charakterystykę zewnętrzną silnika, |C |P |
| |13. Mechanika toczenia koła |- opory ruchu działające na samochód, | | |
| |ogumionego |- wyprowadzić wzór na sile napędową znając |B |P |
| |14.15.Opory ruchu |moment silnika i przełożenia przekładni, | | |
| |16. Bilans sił |- dobrać przełożenia skrzynki biegów, |C |D |
| |17. Bilans mocy |- narysować układ sił koła toczonego się z | | |
| |18. Moc przekazywana na koła. |poślizgiem i ślizganiem się, | | |
| |19. Charakterystyka trakcyjna. |- sporządzić bilans mocy silnika i mocy oporów | | |
| |20. Charakterystyka dynamiczna. |drogi, |C |D |
| |21. 22.23. Zasady doboru silnika i |- dobrać moc silnika znając podstawowe dane | | |
| |przełożeń w układzie napędowym. |wyjściowe do projektowania pojazdu, |B |P |
| |24. 25.26. Ćwiczenia w doborze |- narysować charakterystyką dynamiczną i | | |
| |przełożeń układu napędowego. |trakcyjną | | |
| |27. Praca klasowa | |C |D |
| | | | | |
| | | |C |D |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |B |P |
|Postawy obsługi, naprawy |28.29.Czynniki i procesy powodujące|- podstawowe pojąca takie jak: |A |P |
|i eksploatacji pojazdów |zmiany stanu technicznego pojazdu. |eksploatacja, zużycie, niedomaganie, | | |
|samochodowych |30. Podstawowe wiadomości o zużyciu|uszkodzenie korozja, tarcie itp. | | |
| |31. Wpływ zużycia na przebieg |- rodzaje zużycia, | | |
| |miedzy naprawczy mechanizmów |- rodzaje tarcia, |A |P |
| |32.33.Korozja i jej wpływ na |- sposoby zmieszenia siły tarcia, |A |P |
| |trwałość pojazdu |- rodzaje korozji i ich mechanizm powstawania, |B ...