Dodaj publikację
Autor
Rafał Baranowski
Data publikacji
2010-05-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
108

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Doskonalenie rzutu do bramki z wyskoku. Doskonalenie podań i chwytów półgórnych.
 Pobierz (doc, 679,0 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT Z PIŁKI RĘCZNEJ

Temat: Doskonalenie rzutu do bramki z wyskoku . Doskonalenie podań i chwytów półgórnych.
Miejsce: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min.
Przybory: piłki ręczne, słupki, narzutki.
Ilość ćwiczących: 19 uczniów
Zadania szczegółowe :
Wiadomości : Przypomnienie podstawowych przepisów gry w piłkę ręczną.
Umiejętności : Doskonalenie rzutu do bramki z wyskoku, doskonalenie podań i chwytów półgórnych.
Motoryczność: Kształtowanie siły mm. ramion, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej.
Postawy: świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich umiejętności, współdziałanie w zespole.

|TOK LEKCYJNY |ZADANIA SZCZEGÓŁOWE |UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE |DOZOWANIE |
|Część wstępna. |Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji |Uczniowie ustawiają się w szeregu. | 3 min. |
|Moment org. –porządkowy | | | |
| Zabawa ożywiająca |Zabawa: "Berek wąż" – uczniowie poruszają się |Teren zabawy –połowa boiska do piłki | |
| |kozłując piłkę, po dotknięciu przez berka |ręcznej. Berków wyznacza N. | |
| |odkładają piłkę i gonią razem trzymając się za | | |
| |rękę tworząc węża. Zwycięzcą zostaje ostatni | | |
| |złapany uczeń. | | |
|Ćw. kształtujące |Uczniowie ustawieni w dwóch rzędach naprzeciw |[pic] | |
| |siebie , wykonują podanie, a następnie |N kontroluje prawidłowy przebieg |10 min. |
| |ćwiczenie w ruchu. |ćwiczeń koryguje błędy. | |
| |1/ naprzemianstronne krążenia RR w przód i w | | |
|Ćw. RR |tył | | |
| |2/ obustronne krążenia RR w przód i w tył. | | |
| |3/ krok odstawno- dostawny z jednoczesnym | | |
| |krążeniem RR do przodu , do tyłu. | | |
|Ćw.NN i RR |4/ krok skrzyżny z jednoczesnym wymachem RR. | | |
| | | | |
| |5/ przeskoki z nogi na nogę. | | |
| |6/ skip A , skip C | | |
| |7/ podskoki obunóż | | |
|Ćw. NN | 8/wyrzut piłki w górę NN, chwyt i podanie |Dobranie U w dwójki. N pokazuje | |
| |piłki po ziemi do partnera. |ćwiczenie. | |
|Ćw. T w płaszczyźnie czołowej|9/ podanie hakiem do partnera w ustawieniu | Jw. | |
| |bokiem | | |
|Ćw. mm brzucha |10/ leżenie tyłem, wyrzut piłki trzymanej | Jw. | |
| |oburącz w momencie przechodzenia do siadu | | |
| |prostego | | |
|Część główna |Doskonalenie podań i chwytów piłki w miejscu i |N pokazuje ćw. zwraca uwagę na | |
| |w ruchu. Ćwiczenia w dwójkach w odległości ok.6|poprawność wykonanych elementów |8 min |
|Ćw. techniki |m. od siebie, ustawienie w poprzek boiska. |techniki. | |
| |1/ podania półgórne i chwyt oburącz | | |
| |2/ jw. trucht w miejscu | | |
| |3/ jw. po podaniu przysiad | | |
| |4/ w dwóch rzędach , podania do siebie i | | |
| |przyjęcie pozycji obronnej na długości pola | | |
| |bramkowego. |[pic] | |
| | | | |
| |Doskonalenie rzutu do bramki z wyskoku. | | |
| |1/ rzut z wyskoku z trzech kroków do bramki, za| | |
| |linii pola bramkowego | | |
| |2/ rzut z wyskoku po kozłowaniu | | |
| |4/ jw. - tylko rzut wykonany po podaniu od | |10 min |
| |partnera ze środka boiska | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Ćw. taktyki |1/ podanie piłki do obrońcy – odegranie piłki | |3 min |
| |przez niego, chwyt ...