Dodaj publikację
Autor
Marzena Janusz
Data publikacji
2010-06-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
50

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć w grupie integracyjnej, przedszkolnej - 6 latki z zakresu edukacji przyrodniczo-społeczno-moralnej, mowy i myślenia pt: "Wiejska zagroda".
 Pobierz (doc, 220,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT ZAJĘĆ

Temat zajęć: „W wiejskiej zagrodzie”
02.04.2009r.
Przedszkole nr 3 w Andrychowie
grupa IV integracyjna- 6 latki,
grupa „0”

[pic]

nauczyciele prowadzący: mgr Marzena Janusz (pedagog specjalny)
mgr Marta Babik (pedagog wychowania przedszkolnego)

Temat zajęć: W wiejskiej zagrodzie

Cel ogólny:

• utrwalanie znajomości zwierząt gospodarskich,
• wzbogacanie słownictwa związanego z gospodarstwem i zwierzętami hodowlanymi
• wykonywanie zadań z godnie z poleceniami nauczyciela
• rozwijanie logicznego myślenia
• umiejętność czytania zdań ze zrozumieniem
• oddziaływanie wielozmysłowe (smak, dotyk, słuch-słowo)

Cele szczegółowe:
• aktywnie uczestniczy w zajęciach
• potrafi samodzielnie utrzymać samodyscyplinę (nie przeszkadza innym dzieciom podczas słuchania
opowiadania, odpowiada po podniesieniu ręki czeka na swoją kolej,
• słucha poleceń oraz reguł zabaw i zadań do wykonania
• udziela odpowiedzi całymi zdaniami odpowiednio je formułując
• potrafi odczytać nazwę z etykiety
• przyporządkowuje się do danej grupy zgodnie z podaną cyfrą
• czyta zdania ze zrozumieniem udzielając odpowiedzi
• potrafi dokończyć brakujący tekst zdania
• rozwiązuje zagadkę za pomocą dotyku, smaku oraz słuchania tekstu
Metody: czynna, aktywizująca, twórczego myślenia, praktycznego działania, oglądowa oraz słowna;
Formy: praca  z  całą grupa, praca  indywidualna;

| | |KONSPEKT |ZAJĘĆ | |
| |Sytuacja edukacyjna |Cele operacyjne-dzieci pełnosprawne | |Środki dydaktyczne |
| | | |Cele operacyjne-dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych | |
|1. | | | | |
| |Zabawa artykulacyjna „Mała Mysia” usprawnianie |wysłuchuje poleceń n-la |Janek, Michał, Kuba, Kasia – na miarę swoich możliowsci uczestniczą w |Opowiadanie „Mała |
| |narządów artykulacyjnych na podstawie krótkiego|chętnie uczestniczy w krótkiej zabawie artykulacyjnej wykonując odpowiednie |zabawie, wykonują odpowiednie ruchy narządów artykulacyjnych |Mysia” |
| |wierszyka, |ruchy narządów artykulacyjnych do czytanego tekstu | |I.Rutkowska-Błachowik |
| |- wykonywanie gestów narządów artykulacyjnych | | | |
| |pokazanych przez nauczyciela | | |(zał. nr 1) |
|2 | | | | |
| |Zabawa ruchowa pt.”Ptasie piórka” |uczestniczy w zabawie biorąc aktywny udział |Janek, Michał, Kuba, Kasia |Kolorowe ptasie piórka |
| | |słucha poleceń podanych przez n-la , zna zasady zabawy |uczestniczą w zabawie – maszerują po obwodzie koła z zachowaniem | |
| | |maszeruje po obwodzie koła z prawidłowa postawą ciała ( ręce na biodrach, |odpowiedniej postawy ciała | |
| | |kolana wysoko do góry, plecy proste) |ustawiają się w szeregu i zdmuchują z | |
| | |zabiera kolorowe piórka zgodnie z poleceniem n-la |ręki swoje piórko | |
| | |na umówiony sygnał ustawia się w szeregu i dmucha kolorowe piórka |Basia- wykonuję ćwiczenia razem z | |
| | | |dziećmi na miarę swoich możliwości | |
| | | | | |
| | | | | |
|3 | | | |Fragment opowiadania |
| |Czytanie fragmentu opowiadania J.Jamy Mazurek |potrafi w skupieniu wysłuchać opowiadania; |Janek, Michał, Kuba, Kasia słucha aktywnie czytanego przez nauczyciela |J.Jamy- Mazurek pt.” |
| |pt.” Gdzie jest wieś” |zna zasady uczestniczenia na zajęciach w przedszkolu (nie przeszkadza innym |opowiadania |Gdzie jest wieś |
| | |dzieciom podczas słuchania opowiadania, odpowiada po podniesieniu ręki czeka na|Janek, Michał, Kuba, Kasia – ogląda na makiecie sylwety zwierząt ...