Dodaj publikację
Autor
Marzena Janusz
Data publikacji
2010-06-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
67

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć muzyczno-ruchowych w grupie integracyjnej 4 latków mających na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu, poczucia rytmu i tempa.
 Pobierz (doc, 79,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT ZAJĘĆ

Oddział: II integracyjny 4 latki
Temat kompleksowy: Na działce
Temat dnia: Wiosenne kwiatki
Prowadzące: Marzena Janusz (pedagog specjalny)
Jadwiga Batek (nauczyciel wychowania przedszkolnego)

Cel ogólny: Rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu, poczucia rytmu i tempa
podczas zabaw i ćwiczeń przy piosenkach „ Kolorowa wiosna”,
„Kwiatki, bratki”

Cele operacyjne: dziecko:

- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- naśladując ruchy nauczyciela do treści opowiadania wykonuje ćwiczenia narządów
artykulacyjnych
- kształtuje wrażliwość na trzy poziomy wysokości dźwięków (niski, średni, wysoki)
słuchając przeczytanych zdań potrafi wskazać te, które związane są z wiosną
- rozwija umiejętność słuchania i śpiewania podczas zabaw przy piosenkach
- odtwarza proste układy rytmiczne wyklaskiwane w takt ósemek i ćwierćnut
- rozwija umiejętność inscenizowania ruchem treści piosenki
- integruje się podczas zabaw muzyczno – ruchowych
- odgaduje zagadki słuchowe
- rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiatki (sylabizowanie wyrazów)

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
Ania: głęboki obustronny niedosłuch 5 lat (implant)
Paweł: obustronny niedosłuch, chłopiec czytający, 5lat (aparaty słuchowe)
Tomek: zespół Downa, upośl.umysł.znaczne 5 lat

Ania
- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych
- naśladuje ruchy nauczyciela i pozostałych dzieci podczas zabaw przy piosenkach
- wzrokowo i słuchowo poznaje wiosenne kwiatki (słowo – obrazek – etykieta)
- odtwarza zapisany graficznie rytm
- integruje się podczas zabaw
- powtarza nazwy kwiatków dzieląc je na sylaby

Paweł
- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych
- naśladuje ruchy nauczyciela i pozostałych dzieci podczas zabaw przy piosenkach
- poznaje i nazywa wiosenne kwiaty potrafi je, wskazać i nazwać (maki, bratki,
stokrotki)
- próbuje odgadnąć, które zdania charakteryzują wiosnę a które zimę
- sylabizuje nazwy kwiatków
- inscenizuje ruchem treści piosenek naśladując ruchy dzieci i nauczyciela
- odtwarza podany graficznie rytm

Tomek
- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- tańczy razem z dziećmi
- obserwuje inscenizowany przez dzieci tekst piosenki
- integruje się podczas zabaw muzyczno – ruchowych
- wykonuje ćwiczenia indywidualne przy stoliku

Metody pracy:
- metoda słowna (Cz.Kupisiewicz)
- metoda oglądowa (Cz.Kupisiewicz)
- metoda waloryzacyjna: ekspresja muzyczna (W.Okoń)
- metoda ćwiczebna ( wykonywanie ćwiczeń rytmicznych, słuchowych itd.)
(W.Okoń)

Formy pracy:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- papierowe trawki do dmuchania
- papierowe kwiatki
- etykiety z zapisanym układem rytmicznym
- konewka
- grabki i wiaderko
- opaska z kwiatkami na głowę
- akordeon
- magnetofon, odtwarzacz CD
- taśma magnetofonowa z zagadką słuchową
- płyta CD
- obrazki wiosennych kwiatków
- etykiety z nazwami kwiatków

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

|Sytuacja edukacyjna |Czynności dzieci zdrowych |Czynności dzieci o specjalnych potrzebach |
| | |edukacyjnych |
| | | |
|1. Ćwiczenia oddechowe |1. Dzieci dmuchają papierową trawkę |1.Ania, Paweł, Tomek dmuchają trawkę |
|N-l rozdaje dzieciom papierowe trawki i pokazuje| | |
|jak należy na nie dmuchać. | | |
| | | |
|2. Ćwiczenia narządów |2. Dzieci słuchając opowiadanie i obserwując |2. Ania, Paweł, wykonują ćwiczenia obserwując |
|artykulacyjnych do ...