Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Łukowska
Data publikacji
2010-07-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
141

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

  Zabawa w teatr w świetlicy szkolnej to pomysł na ciekawe zajęcia świetlicowe. Przedstawiam realizowany przez siebie program edukacji teatralnej w świetlicy szkolnej.
 Pobierz (doc, 34,0 KB)

Podgląd treści


BAWIMY SIĘ W TEATR W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                      Teatr w świetlicy to zabawa, przyjemność, pomysł na spędzenie
wolnego czasu, ale także sposób na pozbycie się kompleksów i poprawę własnej wartości. Zajęcia teatralne wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ekspresji i wyrażania siebie. Pozwalają dzieciom wyzwolić się ze złych emocji i napięć poprzez ruch, śpiew i zabawę. Edukacja teatralna pozwala na stymulowanie aktywności dziecka przez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości, daje też szansę na zaistnienie i odnalezienie w grupie swojego miejsca każdemu uczestnikowi niezależnie od temperamentu.
Działania teatralne mogą być niezawodną formą oddziaływań wychowawczych. Dziecko uczy się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za swoje działanie, dyscypliny pracy, szacunku dla pracy kolegów. Zabawa w teatr tworzy znakomitą szansę na wyciszenie niepożądanych zachowań, uczy pokory, panowania nad sobą i cierpliwości. Przygotowanie przedstawień wymaga długotrwałego wysiłku, efekty pracy nie są widoczne od razu, a jednak dzieci dostrzegają cel i sens wielokrotnych powtórzeń.
Zajęcia teatralne mogą stanowić terapię dla dzieci nieśmiałych, wycofanych. W niedużej grupie świetlicowej, z czasem dobrze sobie znanej, a nawet zaprzyjaźnionej , dzieci nieśmiałe stopniowo otwierają się i nabierają ufności. Dzieci ciche , mało aktywne na lekcjach, potrafią być doskonałymi aktorami. Wkładają dużo serca w wykonanie powierzonego im zadania, są cierpliwe, sumienne.
W teatrze jest miejsce dla tych , którzy może gorzej grają i śpiewają , ale mogą pomóc przygotować dekoracje, kostiumy, czy też zająć się stroną techniczną przedstawienia ( muzyka , opieka nad rekwizytami ). Niekiedy jest to jedyna możliwość , żeby uczeń mógł się wykazać, być zauważony.
Bez względu na zdolności indywidualne, a także predyspozycje wrodzone dzieci , edukacja teatralna wyzwala różne formy działania i ekspresji twórczej. Niewątpliwie, poprzez uczestnictwo w grupie teatralnej, dzieci stają się bogatsze duchowo, wrażliwsze, zaczynają uczestniczyć w kulturze.
W związku z powyższym, poszerzyłam swoją pracę wychowawczo - dydaktyczną w świetlicy szkolnej o nowe treści kształcenia i wychowania realizując innowację pedagogiczną pt. „ Edukacja teatralna w świetlicy
szkolnej – Świetlik aktorem „ .
Głównym celem programu edukacji teatralnej w świetlicy szkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia i jego twórczej aktywności.
Cele szczegółowe :
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w odbiorze sztuki teatralnej;
- poznanie procesu tworzenia przedstawienia teatralnego;
- zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z tematem „ teatr” ;
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych;
- doskonalenie techniki głośnego czytania, pięknego mówienia;
- ćwiczenie pamięci, dykcji i swobody scenicznej;
- przyswajanie wiedzy poprzez zabawę;
- kształcenie umiejętności współdziałania w zespole;
- rozwijanie samodzielności myślenia, aktywności, otwartości, wyobraźni
i fantazji;
- kształcenie umiejętności analizy i interpretacji utworów poetyckich;
- kształcenie umiejętności wcielania się w różne role;
- kształtowanie wyobraźni plastycznej, technicznej, muzycznej, i ruchowej;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- zaspokajanie ...