Dodaj publikację
Autor
Paulina Biały
Data publikacji
2010-08-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
101

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji fizyki w klasie II gimnazjum - PRAWO COULOMBA.
 Pobierz (doc, 267,0 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI FIZYKI I ASTRONOMII W KLASIE II GIMNAZJUM
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: PAULINA PTASZKOWSKA
TEMAT LEKCJI: ODDZIAŁYWANIE CIAŁ NAELEKTRYZOWANYCH – PRAWO COULOMBA.
KLASA: IIA
CZAS: 45 MINUT.
DOTYCHCZASOWE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:
➢ ODDZIAŁYWANIE NAŁADOWANYCH CIAŁ,
➢ BUDOWA ATOMU,
➢ PRZEWODNIKI I IZOLATORY
➢ ZALEŻNOŚĆ SIŁY WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA CIAŁ OD ODLEGŁOŚCI TYCH CIAŁ I ŁADUNKU ZGROMADZONEGO NA CIAŁACH.
CELE :
POZNAWCZE I KSZTAŁCĄCE
UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ:
➢ JAK BRZMI PRAWO COULOMBA,
➢ JAKIM WZOREM WYRAŻA SIĘ WARTOŚĆ SIŁY WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA CIAŁ NAELEKTRYZOWANYCH.
UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ:
➢ ZASTOSOWAĆ PRAWO COULOMBA W PROSTYCH OBLICZENIACH SIŁY ODDZIAŁYWANIA ELEKTROSTATYCZNEGO,
➢ PRZEPROWADZIĆ ANALOGIĘ PRAWA COULOMBA I PRAWA POWSZECHNEJ GRAWITACJI
METODY NAUCZANIA:
➢ PODAJĄCA –ROZMOWA UKIERUNKOWANA,
➢ OBLICZENIOWA
➢ KIEROWANIE SAMODZIELNĄ PRACĄ UCZNIÓW.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-    ZESZYT UCZNIOWSKI, KARTA PRACY (ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIA), TABLICA.

PLAN LEKCJI:
1.      CZYNNOŚCI WSTĘPNE.
2.      PRZYPOMNIENIE POTRZEBNYCH WIADOMOŚCI.
3. REALIZACJA TEMATU (PRZYPOMNIENIE PRAWA POWSZECHNEGO CIĄŻENIA, PRZYPOMNIENIE OD CZEGO ZALEŻY SIŁA WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA NAELEKTRYZOWANYCH CIAŁ, SFORMUŁOWANIE PRAWA COULOMBA, PRZEPROWADZENIE ANALOGII PRAWA COULOMBA I PRAWA POWSZECHNEJ GRAWITACJI, SPRAWDZENIE STOPNIA OPANOWANIA REALIZOWANEGO MATERIAŁU POPRZEZ ROZWIĄZANIE PROSTYCH ZADAŃ).
4.      PODSUMOWANIE LEKCJI.
5.      OMÓWIENIE ZADANIA DOMOWEGO.

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG LEKCJI:
AD. 1: PRZYWITANIE UCZNIÓW. SPRAWDZENIE OBECNOŚCI. SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z TRZECH OSTATNICH LEKCJI – KRÓTKA KARTKÓWKA (ZAŁ.1). PODANIE TEMATU LEKCJI.
AD 2: WYBRANY UCZEŃ (UCZNIOWIE) ODPOWIADA NA PYTANIA:
-      JAK MOGĄ ODDZIAŁYWAĆ NA SIEBIE NAELEKTRYZOWANE CIAŁA? (NAELEKTRYZOWANE JEDNOIMIENNIE - ODPYCHAJĄ SIĘ, NAELEKTRYZOWANE RÓŻNOIMIENNIE – PRZYCIĄGAJĄ SIĘ).
-      JAK ZBUDOWANE SĄ ATOMY? (Z JĄDRA ATOMOWEGO, KTÓRE TWORZĄ DODATNIO NAELEKTRYZOWANE PROTONY
I OBOJĘTNE ELEKTRYCZNIE NEUTRONY ORAZ KRĄŻĄCYCH WOKÓŁ JĄDRA UJEMNIE NAŁADOWANYCH ELEKTRONÓW).
-      CO TO SĄ PRZEWODNIKI ELEKTRYCZNE I IZOLATORY. PODAJ PRZYKŁADY PRZEWODNIKÓW I IZOLATORÓW (IZOLATORY: SZKŁO, EBONIT, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SUCHE DREWNO, SUCHE POWIETRZE; PRZEWODNIKI: METALE JAK ZŁOTO, SREBRO, MIEDŹ, PLATYNA, ALUMINIUM; WODNE ROZTWORY SOLI, KWASÓW I ZASAD, CIAŁO LUDZKIE, ZIEMIA).
AD 3: REALIZACJA TEMATU:
NAUCZYCIEL PYTA: - CO MÓWI PRAWO POWSZECHNEJ GRAWITACJI (POWSZECHNEGO CIĄŻENIA) IZAAKA NEWTONA?
JEDEN Z UCZNIÓW (LUB NAUCZYCIEL) PRZYPOMINA:
KAŻDE DWA CIAŁA O MASACH M1 I M2 PRZYCIĄGAJĄ SIĘ WZAJEMNIE SIŁAMI GRAWITACJI. SIŁA GRAWITACJI JEST WPROST PROPORCJONALNA DO ILOCZYNU MAS TYCH CIAŁ, A ODWROTNIE PROPORCJONALNA DO KWADRATU ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ICH ŚRODKAMI. SIŁY PRZYCIĄGANIA GRAWITACYJNEGO MAJĄ TAKIE SAME WARTOŚCI I TEN SAM KIERUNEK, ALE ICH ZWROT JEST PRZECIWNY I SĄ PRZYŁOŻONE DO INNYCH CIAŁ.

NAUCZYCIEL PRZYPOMINA, ŻE POMIĘDZY NAELEKTRYZOWANYMI CIAŁAMI RÓWNIEŻ POJAWIA SIĘ SIŁA, KTÓRA JEST MIARĄ ODDZIAŁYWANIA ELEKTROSTATYCZNEGO. PROSI JEDNEGO UCZNIA, BY PRZYPOMNIAŁ, OD CZEGO TA SIŁA ZALEŻY (OD ODLEGŁOŚCI MIĘDZY NAELEKTRYZOWANYMI CIAŁAMI I OD ZGROMADZONEGO NA CIAŁACH ŁADUNKU).
NAWET JEŚLI WARTOŚĆ ŁADUNKÓW ZGROMADZONYCH NA CIAŁACH NIE JEST JEDNAKOWA, A WIĘC JEŚLI JEDNO Z CIAŁ NAELEKTRYZUJEMY SILNIEJ ...