Dodaj publikację
Autor
Elżbieta Rukat
Data publikacji
2010-09-06
Średnia ocena
5,00
Pobrań
125

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Rozkład materiału nauczania i plan wynikowy z zajęć praktycznych na rok szkolny 2010/2011. Specjalność: Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego, klasa: IV TG.
 Pobierz (doc, 161,0 KB)

Podgląd treści


Rozkład materiału nauczania i plan wynikowy z zajęć praktycznych
na rok szkolny 2010/2011

Dział: PRACOWNIA GASTRONOMICZNA
Specjalność: Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Klasa: IV TG 6 godzin tygodniowo
Wg. Programu 2407 MriGŻ 1997.08.18
Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Rukat

| | | |Orientacyjna liczba |
| |Lp. |NAZWA DZIAŁU |godzin - technikum |
| | |Wiadomości wstępne. |6 |
| |XXXII |SPORZĄDZANIE POTRAW PÓŁMIĘSNYCH |20 |
|KLASA| | | |
|IV | | | |
| |XXXIII |SPORZĄDZANIE POTRAW Z RYB |15 |
| |XXXIV |SPORZĄDZANIE WYROBÓW CUKIERNICZYCH |30 |
| |XXXV |SPORZĄDZANIE DESERÓW |20 |
| |XXXVI |SPORZĄDZANIE WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH I SOSÓW ZIMNYCH |20 |
| |XXXVII |SPORZĄDZANIE POTRAW KUCHNI STAROPOLSKIEJ I REGIONALNEJ |5 |
| |XXXVIII |SPORZĄDZANIE POTRAW DIETETYCZNYCH |5 |
| |XXXIX |SPORZĄDZANIE POTRAW Z WYKORZYSTANIEM ŻYWNOŚCI WYGODNEJ |5 |
| |XXXX |PLANOWANIE, ROZLICZANIE I KALKULACJE PRODUKCJI POTRAW |20 |
| | |Godziny do dyspozycji nauczyciela |5 |
| | |RAZEM |130 |

|Nr działu i |Godziny |Dział programowy – tematy jednostek metodycznych | | | | |
|tematu | | |STANDARDY EGZAMINACYJNE/WYMAGANIA EDUKACYJNE |KATEGORIA WYMAGAŃ |POZIOM WYMAGAŃ |SPOSOBY |
| | | | |KW |PW |SPRAWDZANIA |
| | | | | | |OSIĄGNIĘĆ |
| |Przyjęte do | | | | | |
| |realizacji | | | | | |
|1. |1 | |Zapoznanie z programem nauczania, kryteriami oceniania regulaminem pracowni i | | | | |
| | | |przepisami BHP oraz standardami wymagań egzaminacyjnych. ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA. |( charakteryzować ogólne zasady bhp i higieny pracy |A |K | |
| | | | |obowiązujące w pracowni gastronomicznej | | |WYPOWIEDZI USTNE |
|XXXII |20 |SPORZĄDZANIE POTRAW PÓŁMIĘSNYCH | | | | |
|1. |2 | |Potrawy półmięsne gotowane: asortyment i technika sporządzania (pierogi, knedle, |( charakteryzować zasady bhp i higieny pracy przy |A |K | |
| | | |pyzy). |sporządzaniu POTRAW PÓŁMIĘSNYCH | | | |
| | | | |( wymienić czynności związane z | | | |
| | | | |przygotowaniem stanowiska pracy do sporządzania |A |K | |
| | | | |POTRAW PÓŁMIĘSNYCH | | | |
| | | | |( klasyfikować potrawy PÓŁMIĘSNE | | | |
| | | | |( sporządzać potraw PÓŁMIĘSNYCH |B |P | |
| | | | |( ekspediować potrawy PÓŁMIĘSNE | | | |
| | | | |( sporządzać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty|A |K | |
| | | | |niezbędna do wykonania potraw PÓŁMIĘSNYCH |C |R | |
| | | | |( dobierać metody i techniki wykonywania potraw | | | |
| | | | |PÓŁMIĘSNYCH do wskazanej potrawy |C |R | |
| | | | |( dobierać narzędzia do produkcji potraw PÓŁMIĘSNYCH | | | |
| | | | |( określić kolejność wykonywania czynności przy |B |P | |
| | | | |wykonywaniu potraw PÓŁMIĘSNYCH | | |WYPOWIEDZI USTNE I|
| | | | |( dobierać zastawę stołową do wskazanej potrawy | | |PISEMNE, |
| | | | |( dokonywać oceny organoleptycznej gotowych potraw |A |K |OBSERWACJA PRACY |
| | | | |PÓŁMIĘSNYCH | | |INDYWIDUALNEJ I W |
| | | | | |C |R |GRUPIE |
| | | | | | | | |
| | | | | |C |R | |
| | | | | | | | |
| | | | | |D |D | |
|2. |3 | |Potrawy półmięsne smażone: technika sporządzania naleśników z różnymi nadzieniami i | | | | |
| | | |kotletów. | | | | |
|3. |4 | |Potrawy półmięsne duszone: technika sporządzania mięs duszonych w jarzynach i | | | | |
| | | |nadziewanych warzywami. | | | | |
|4. |5 | |Potrawy półmięsne pieczone i zapiekane: technika sporządzania zapiekanek, kulebiaków | | | | |
| | | |i nadziewanych ziemniaków. | | | | |
| | | | | | | | |
|XXIII |15 |SPORZĄDZANIE POTRAW Z RYB | | | | |
|1. |6 | |Potrawy z ryb gotowanych i smażonych : sporządzanie ryb po staropolsku, karpia soutie|( charakteryzować zasady bhp i higieny pracy przy |A |K | |
| | | |i filetów panierowanych. |sporządzaniu POTRAW Z RYB | | | |
| | | | |( wymienić czynności związane z | | | |
| | | | |przygotowaniem stanowiska pracy do sporządzania |A |K | |
| | | | |POTRAW Z RYB | | | |
| | | | |( klasyfikować potrawy z RYB | | | |
| | | | |( sporządzać potrawy z ...