Dodaj publikację
Autor
Anna Świerczyńska
Data publikacji
2011-01-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
159

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Opracowanie zawiera informacje na temat podstawowych typów zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci, przyczyn wpływających na problemy ze skupieniem uwagi w zakresie obowiązków szkolnych, czynników sprzyjających utrzymaniu długotrwałego skupienia oraz propozycje zabaw i ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji.
 Pobierz (doc, 125,5 KB)

Podgląd treści


Usprawnianie koncentracji uwagi dziecka

Koncentracja uwagi to zdolność do świadomego kierowania i utrzymania uwagi na określonym rodzaju czynności. To możliwość nierozpraszania się pod wpływem działania - nawet stosunkowo silnych - bodźców nie związanych z wykonywaną czynnością. W miarę rozwoju dziecka jego czas koncentracji uwagi i odporność na działanie czynników zakłócających normalny przebieg czynności (np. hałas), ulega wydłużeniu. Przykładowo dziecko dwu - trzyletnie może skoncentrować uwagę na 5-10 min.; dziecko pięcio – sześcioletnie na 15 - 20 min., a dziecko siedmio - ośmioletnie na 25 - 30 min.
Aktualnie coraz częściej obserwujemy problemy z koncentracją uwagi u coraz większej liczby dzieci. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że trudności z koncentracją uwagi są znakiem naszych czasów, co jest o tyle niebezpieczne, że trudności w tym zakresie często są powodem niepowodzeń szkolnych. Warto przy tym pamiętać, że na trudności w skupieniu uwagi w zakresie obowiązków szkolnych, może wpływać wiele przyczyn m.in.:
słaba motywacja do wysiłku umysłowego;
brak uzdolnień;
brak zainteresowania danymi treściami nauczania;
niekorzystne warunki domowe;
niekorzystna atmosfera w domu/szkole;
deficyty rozwojowe w zakresie funkcji poznawczych.
Zaburzenia w koncentracji uwagi mogą przejawiać się u dzieci w różnorodnej formie. Biorąc jednak pod uwagę ich zachowanie można – w uproszczeniu – wyróżnić dwa typy zaburzeń:
a) typ aktywno – impulsywny
W tym przypadku dzieci postępują impulsywnie, mają trudności z opanowaniem swoich emocji. Charakteryzuje je także mała wytrwałość i brak gotowości do ponoszenia odpowiedzialności.
Nie planują one swoich działań albo robią to w bardzo małym stopniu. Bardzo mało czasu poświęcają na to, aby zapoznać się z materiałem pomocniczym np. treścią poleceń, którą chętnie pomijają. Pracują pospiesznie, wykonując zadania powierzchownie, zwykle nie sprawdzając poprawności ich wykonania. Często też przerywają pracę, łatwo ulegają frustracji w przypadku pierwszych trudności czy otrzymania trudniejszego (w ich ocenie) zadania. Na lekcjach często przeszkadzają zajmując się sprawami nie związanymi z zajęciami. Często również zapominają,
co mają zadane, co mają przynieść do szkoły, itp.
b) typ pasywny z zespołem „niebieskich migdałów”
W tym przypadku dzieci nie reagują impulsywnie, ale powolnie. Dużo czasu zajmuje im przygotowanie się do wykonania pracy, a jeszcze więcej sama praca. Chętnie zamyślają się (śnią na jawie i marzą), a to powoduje, że nie koncentrują się dostatecznie na treści wykonywanych zadań. Dlatego też często nie są w stanie wykonać zadania w wyznaczonym czasie, a wykonując jego część, popełniają dużo błędów.
Niewątpliwie warto więc podejmować działania rozwijające umiejętność skupiania uwagi, doskonalić koncentrację poprzez regularny trening. Przy czym należy pamiętać, że jak w przypadku każdego treningu niezwykle istotne jest regularne, systematyczne wykonywanie ...