Dodaj publikację
Autor
Anna Ilcewicz-Golda
Data publikacji
2011-01-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
64

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Hospitacja diagnozująca lekcji języka angielskiego w kl. III technikum - wnioski.
 Pobierz (docx, 19,5 KB)

Podgląd treści

Anna Ilcewicz-Golda

WNIOSKI Z HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Głównym celem hospitacji klasy 3E była diagnoza umiejętności uczniów w zakresie znajomości słownictwa i jego zastosowania oraz kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słyszanego. Diagnozie poddałam również umiejętności interpersonalne uczniów ( praca w parach i w grupie), oraz umiejętne korzystanie ze słownika.

Klasę 3E odbieram jako dobrą, aktywnie uczestniczącą w zajęciach. Większość uczniów z zainteresowaniem wykonuje zadania, chętnie podejmuje próby komunikacji w języku angielskim. Uczniowie często spontanicznie zabierają głos na zajęciach, rozumieją obcojęzyczny przekaz, zarówno pisany, jak i słyszany, oraz są w stanie sformułować własne komunikaty bez większych problemów. Można jednak wyłonić w klasie grupę o mniejszym stopniu zaangażowania w pracę. Kilku uczniów wprost deklaruje brak zainteresowania pogłębianiem znajomości języka angielskiego, ich oceny zazwyczaj nie przekraczają poziomu oceny dopuszczającej.

W lekcji diagnozującej uczestniczyło 15 osób. Zadania znajdujące się na kartach pracy 1 – 4 wykonywane kolejno przez uczniów sprawdzały stopień znajomości słownictwa związanego z opisywaniem ludzi, oraz umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Poniżej przedstawiam analizę poszczególnych zadań.

Karta pracy nr.1

Wszyscy uczniowie wykonali zadanie 1 ( dzielenie słownictwa na kategorie znaczeniowe) oraz zadanie 2 ( czytanie ze zrozumieniem – dobieranie fragmentów tekstu do ilustracji ). Pełne notatki, bez błędów wykonało 9 uczniów, 6 uczniów wykonało 75% notatek. Zadanie 2 wykonało poprawnie 13 uczniów, 2 uczniów wykonało tylko część zadania . Z analizy prac uczniów wynika, że czytanie ze zrozumieniem nie sprawiło tutaj uczniom żadnych problemów.

Karta pracy nr.2

Wszyscy uczniowie wykonali zadanie 1 ( dzielenie wyrazów na kategorie wygląd – charakter ). Zadania 2 ( kategorie wady – zalety ) nie wykonał 1 uczeń. 3 uczniów wykonało zadania częściowo, nie dopasowując odpowiednio 7, 11 i 20 wyrazów. Z grupy 48 wyrazów do przyporządkowania określonej kategorii:

1 osoba popełniła 1 błąd

1 osoba popełniła 2 błędy

4 osoby – 3 błędy

6 osób – 4 błędy

2 osoby – 5 błędów

1 osoba – 9 błędów

Mogę stwierdzić, że większość uczniów zna słownictwo z zakresu „opis człowieka” w 90%. Uczniowie, którzy nie wykonali zadań w całości zapewne potrzebowali więcej czasu na ich dokończenie. To uświadomiło mi konieczność lepszego dopasowywania poziomu trudności zadań do czasu ich wykonania, aby uczniowie pracowali w odpowiednim tempie, bez presji.

Karta pracy nr.3

Wszyscy uczniowie wykonali zadanie w 100 % poprawnie ( słuchanie ze zrozumieniem – dobieranie ). Dodatkowo 2 uczniów wykonało notatki pomagające w dokonaniu poprawnego wyboru odpowiedzi. Uczniowie ci zostali przeze mnie wyróżnieni ocenami dobrymi. Sądzę, że w zakresie umiejętności słuchania ze zrozumieniem stosowane przeze mnie metody pracy dają oczekiwane rezultaty.

Karta pracy nr.4

Wszyscy ...