Dodaj publikację
Autor
RENATA ŚMIECHOWSKA
Data publikacji
2011-01-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
236

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Potyczki ortograficzne - dyktando dla gimnazjalistów.
 Pobierz (doc, 39,0 KB)

Podgląd treści


Określ rodzaj archaizmu.

Świekra (teściowa)-
Sławiena-
Zginął mieczem-
Zbrodzień-
Poćciwy-

1. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych, z jednym z nich ułóż zdanie.

Zażyć kogoś z mańki-
Trącić myszką-
Zbić kogoś z pantałyku-

2. Wypisz głoski bezdźwięczne.

3. Wstaw brakujące litery.

Do J…zia p..yjec…ały dwie dalekie k…zynki, …cąc nie…cąc m…siał pełnić …onory gospodar…a i spełniać ich najr……dorodniejsze …yczenia i zac…cianki. Najgorsze, że jedna z nich była z zamiłowania …istoryczką, więc obiecał jej pom…c w posz…kiwaniu źr…deł, dotyczących bitwy nad Bz…rą. Dr…ga ,córka cioci Halinki, …wielbiała biologię, …ciała, żeby z nią pojec…ać do p…szczy w posz…kiwaniu spr… chniałych dęb…w i grab…w, zs…niętych na b…eg jeziora przez lodowiec. P…y okazji mieli fotografować g…eg…..łki, przepi…rki oraz jask…łki i zbierać zg…bione pi…ra orl…w. J…zio w czasie ty… wypraw starał się czmy…nąć w głąb lasu, ale k…zynka …y…o za nim podą…ała i ani na chwilę nie sp…szczała go z oczu. Na szczęście, niedł…go wyjadą -myslał biedny J…zio i towa…yszył swoim gościom.

1.Określ rodzaj archaizmu.

Frasunek-
Ptaszkowie-
Wiesiele-
Uweselić-
Sędziwy-
.

2. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych, z jednym z nich ułóż zdanie.

Wysadzić kogoś z siodła-
Pójść komuś w sukurs-
Kruszyć kopię-

4. Wypisz głoski bezdźwięczne.

5. Wstaw brakujące litery.

Do J…zia p..yjec…ały dwie dalekie k…zynki, …cąc nie…cąc m…siał pełnić …onory gospodar…a i spełniać ich najr……dorodniejsze …yczenia i zac…cianki. Najgorsze, że jedna z nich była z zamiłowania …istoryczką, więc obiecał jej pom…c w posz…kiwaniu źr…deł, dotyczących bitwy nad Bz…rą. Dr…ga ,córka cioci Halinki, …wielbiała biologię, …ciała, żeby z nią pojec…ać do p…szczy w posz…kiwaniu spr… chniałych dęb…w i grab…w, zs…niętych na b…eg jeziora przez lodowiec. P…y okazji mieli fotografować g…eg…..łki, przepi…rki oraz jask…łki i zbierać zg…bione pi…ra orl…w. J…zio w czasie ty… wypraw starał się czmy…nąć w głąb lasu, ale k…zynka …y…o za nim podą…ała i ani na chwilę nie sp…szczała go z oczu. Na szczęście, niedł…go wyjadą -myslał biedny J…zio i towa…yszył swoim gościom.

1. który wyraz nie ma liczby mnogiej?
Drzwi, dynamiczność, nożyczki, komórka
2. Który szereg zawiera wszystkie poprawnie ...