Dodaj publikację
Autor
Ewa Chojnowska
Data publikacji
2011-04-04
Średnia ocena
5,00
Pobrań
231

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test obejmujący dwie grupy, wraz z rozwiązaniami, z działu promocja do przdmioty marketing usług hotelarskich.
 Pobierz (doc, 103,5 KB)

Podgląd treści


1. Do narzędzi promocji nie należy:

A reklama

B public relations

C logistyka

D promocja sprzedaży

2. W hotelu „”Daisy” w ramach public relations

A zastosowano posezonowe obniżki cen

B zorganizowano przyjecie jubileuszowe

C nawiązano współpracę z biurem podróży

D zamieszczono reklamę w piśmie branżowym

3. Podstawowym zadaniem promocji jest:

A nakłonienie do zakupu

B przekazywanie informacji i pobudzenie do określonego działania

C pokazanie produktu

D komunikacja z przedsiębiorstwem

4. Gdy sprzedawca udaje się w miejsce, w którym może spotkać potencjalnego nabywcę, aby tam zaoferować mu do sprzedaży określony produkt to:

A promocja sprzedaży

B sprzedaż pośrednia

C akwizycja bezpośrednia

D pozareklamowe techniki aktywizacji sprzedaży

5. Do narzędzi public relations nie można zaliczyć:

A sprzedaży premiowanej upominkiem

B sponsoringu

C konferencji prasowej

D organizacja imprezy charytatywnej

6. Krótkotrwałe działania stosujące system zachęt w celu aktywizacji sprzedaży produktu to:

A public relations

B promocja sprzedaży

C sprzedaż osobista

D sprzedaż bezpośrednia

7. Informacja przekazana do lokalnej prasy o zakończeniu modernizacji hotelu jest działaniem w ramach:

A public relations

B sprzedaży osobistej

C aktywizacji sprzedaży

D promocji sprzedaży

8. Które działanie wchodzi w skład sprzedaży osobistej?

A sezonowa obniżka cen usług hotelarskich

B zorganizowanie imprezy charytatywnej

C prezentacja oferty przez recepcjonistę w recepcji hotelowej

D umieszczanie informacji o hotelu w czasopiśmie branżowym

9. Premie, nagrody, upominki i inne krótkookresowe działania wykorzystujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży to narzędzia:
A public relations
B sprzedaży osobistej
C reklamy prasowej
D promocji sprzedaży

10. Na uroczyste otwarcie hotelu zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, mediów i biznesmenów, chcąc w ten sposób budować swoją tożsamość w otoczeniu. Który instrument promocji zastosowano ?
A reklamę zewnętrzną
B promocję sprzedaży
C reklamę wewnętrzną
D public relations

11. Do elementów pozareklamowych środków promocji sprzedaży nie należą:
A sprzedaż premiowana upominkiem
B testowanie produktu
C nagroda w konkursie na hasło reklamowe
D finansowanie drużyny brydżowej

12. Do nośników reklamy nie zaliczymy:
A plakatu
B paragonu fiskalnego
C przesłanie klientowi życzeń świątecznych przez firmę
D badania panelowego

13. Działania podejmowane w związku z kształtowaniem stosunków z otoczeniem to:
A pozareklamowe techniki aktywizacji sprzedaży
B sprzedaż osobista
C public relations
D reklama

14. Rozmowa recepcjonisty lub dyrektora hotelu z klientem to:
A reklama
B akwizycja
C public relations
D żadne z powyższych

15. Posiadanie drużyny piłkarskiej to element strategii marketingowej firmy, mający pomóc w umacnianiu marki na rynku w ramach:
A aktywizacji sprzedaży
B promocji sprzedaży
C public relations
D logistyki

16. Które działanie ...