Dodaj publikację
Autor
Bogumiła Mongard
Data publikacji
2011-05-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
47

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowej - Porównywanie ułamków.
 Pobierz (doc, 147,0 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. Klasa IV b, 2009-03-02
II. Temat: Porównywanie ułamków zwykłych
III. Cele ogólne:
- porównywanie ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
▪ przedstawić na rysunku określony ułamek
▪ sprawdzić, który z dwóch ułamków o jednakowych mianownikach jest większy;
▪ sprawdzić, który z dwóch ułamków o jednakowych licznikach jest większy;
▪ porządkować ułamki przy użyciu znaków relacji mniejszości i większości;
IV. Metody wykorzystywane na lekcji: pogadanka, ćwiczenia praktyczne, praca z podręcznikiem, burza mózgów.
V. Formy pracy: grupowa, indywidualna.
VI. Środki dydaktyczne: podręcznik; zeszyt ćwiczeń, karty pracy, rozsypanka, rysunki – graficzne przedstawianie ułamka .
VII. Plan lekcji
1. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie listy obecności;
- sprawdzenie pracy domowej.
2. Podanie tematu lekcji.
3. Przypomnienie graficznego przedstawiania ułamków
4. Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach
5. Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach
6. Rozwiązywanie zadań z podręcznika
7. Praca w grupach
8. Podsumowanie lekcji.
9. Zadanie pracy domowej.
VIII. Przebieg lekcji
1. Czynności organizacyjne
2. Podanie tematu lekcji „Porównywanie ułamków”
3. Graficzne przedstawianie ułamka – ćwiczenie (zał.1)
Wybrany uczeń łączy w pary ułamek z jego graficzną ilustracją
4. Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach
• burza mózgów
Uczniowie na podstawie poprzedniego ćwiczenia formułują wniosek o porównywaniu ułamków o takich samych mianownikach
• zapis w zeszycie
„Z dwóch ułamków o takich samych mianownikach większy jest ten który ma większy licznik”
• rozwiązanie kilku przykładów
5. Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach
• karty pracy (Zał.2)
• zapis przykładów z kart pracy na tablicy
• burza mózgów
Uczniowie na podstawie poprzedniego ćwiczenia formułują wniosek o porównywaniu ułamków o takich samych licznikach
• zapis w zeszycie
„Z dwóch ułamków o takich samych licznikach większy jest ten który ma mniejszy mianownik”
• rozwiązanie kilku przykładów
6. Rozwiązywanie zadań z podręcznika – str. 148 zad. 2, str. 149 zad. 3
7. Praca w grupach – rozsypanka (zał. 3)
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. Otrzymują karty, które należy ułożyć obok siebie tak, aby liczby występowały w kolejności od najmniejszej do największej. Otrzymamy angielskie nazwy „fraction” – ułamek, „numerator” – licznik, „denominator” - mianownik
8. Zadanie pracy domowej – zeszyt ćwiczeń str.14, 15

Zał. 1

| |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Zał. 2
Przedstaw na rysunku następujące ułamki
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|[pic] | |
| | |
| | |
| | |
| |[pic] |
| |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|[pic] | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|[pic] |[pic] |
|[pic] |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |[pic] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|[pic] | |

Zał. 3
[pic] | |[pic] | |[pic] | |[pic] | |[pic] | |[pic] | |[pic] | |[pic] | |F | |R | |A | |C | |T | |I | |O | |N | |
[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] | |N |U |M |E |R |A |T |O |R | |
[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] | |D ...