Dodaj publikację
Autor
Ilona Matuszek
Data publikacji
2011-05-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
180

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej w klasie II. Jej celem jest przygotowanie uczniów do czytania lektury. Na lekcji uczniowie oglądali i analizowali fragmenty 2 filmów związanych z morzem. Wypełniali karty pracy z różnymi ćwiczeniami.
 Pobierz (doc, 33,5 KB)

Podgląd treści

opracowała
mgr Ilona Matuszek
nauczycielka języka polskiego
w PG Bierawa

I bardzo mylą się ci ,którzy sądzą, że języka ojczystego
wyszedłszy z lat dziecinnych, nie trzeba się uczyć.
Ignacy Włodek

Scenariusz lekcji języka polskiego
w klasie pierwszej gimnazjum

Temat: Zanim zaczniemy analizować lekturę E. Hemingway’a
„Stary człowiek i morze”.

Cele ogólne:
-kształcenie umiejętności odbioru tekstu literackiego,
-kształcenie wrażliwości wobec losów innych ludzi, zwłaszcza słabszych.

Cele operacyjne:
Uczeń:
-formułuje wypowiedź poprawną pod względem rzeczowym i językowym,
-formułuje wnioski na podstawie przeczytanego tekstu i obejrzanego fragmentu filmu,
-bogaci zasób słownictwa czynnego,
-redaguje odpowiedzi na zadane pytania,
-wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów,
-prawidłowo posługuje się słownikami,
-bierze udział w lekcji,
-kształtuje zainteresowanie literaturą piękną.

Metody pracy:
-praca z tekstem epickim,
-oglądanie fragmentów filmu,
-heureza,
-ćwiczenia praktyczne,
-prezentacja makiety.

Formy pracy:
-indywidualna,
-zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
-lektura Stary człowiek i morze,
-fragmenty filmów: Stary człowiek i morze, Piraci z Karaibów,
-projektor multimedialny,
-mapa świata,
-karty pracy dostosowane do poziomu uczniów,
-słowniki: ortograficzny, języka polskiego, frazeologiczny,
-makieta wykonana przez uczniów.

Przebieg lekcji:

1.CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

1.Sprawdzenie przygotowania uczniów do lekcji.
2.Rozdanie kart pracy.
2.WPROWADZENIE DO LEKCJI:
1.Przypomnienie tytułów i autorów omówionych w klasie I lektur.
2.Podanie przez uczniów tytułów i autorów lektur nieomówionych.
3.Zaproponowanie uczniom zredagowanie tematu jako podsumowanie lekcji.

3.LEKCJA WŁAŚCIWA:

1.Obejrzenie przez uczniów fragmentów filmów Piraci z Karaibów i Stary człowiek i morze.
2.Rozmowa z uczniami o filmach :
-który z filmów wydawał się im ciekawszy i dlaczego,
-jakie elementy w obu filmach są podobne ( miejsce akcji) i czym oba filmy się różnią
( kreacja głównych bohaterów),
-jakimi przymiotnikami określiliby oba filmy(uporządkowanie przez ucznia synonimów
i ich antonimów na tablicy i zapisanie w zeszytach).
3.Ustalenie z uczniami od czego rozpoczyna się czytanie lektury – od tytułu.
4.Jakie informacje wynikają z tytułu:
-miejsce akcji,
-prezentacja głównego bohatera.
6.Analiza miejsca akcji:
1.Przeczytanie fragmentu lektury.
2.Wskazanie przez ucznia pojawiającej się w nim nazwy geograficznej.
3.Pokazanie Kuby na mapie.
4.Kuba jako homonim.
5. Zapytanie się uczniów, kto już był nad morzem.
6.Jakie wrażenie wywołuje zetknięcie się z morzem.
7.Czym jest morze dla osób przybywających tam od czasu do czasu, np. przyjemnością, miejsce odpoczynku, relaksu zabawy, kontaktu z przyrodą.
8.Czy wszyscy mają kontakt z morzem w taki sposób.
9.Morze jako miejsce ciężkiej pracy.
10.Podanie zawodów związanych z morzem, np. marynarz, rybak, stoczniowiec.
11.Jaka jest to praca np. niebezpieczna ...