Dodaj publikację
Autor
Anna Gosek
Data publikacji
2011-05-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
451

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć rewalidacyjnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy, zestaw ćwiczeń z zakresu analizy wzrokowej i słuchowej na materiale literowym.
 Pobierz (docx, 24,9 KB)

Podgląd treści

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

klasa II SPP

Temat zajęć: Ćwiczenia wzrokowo-słuchowe w zakresie analizy i syntezy wyrazów na materiale literowym

Termin: 9 maja 2011r.

Prowadząca: Anna Gosek

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna

Cele ogólne:

Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

Doskonalenie słuchu fonemowego

Rozwijanie pamięci wzrokowej

Doskonalenie koncentracji uwagi

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi dokonać analizy wzrokowej poszczególnych sylab

Uczeń potrafi dokonać syntezy wzrokowej i słuchowej sylab

Uczeń potrafi różnicować głoski

Metody pracy: podająca, praktycznego działania

Środki dydaktyczne: karty pracy z podaną sylabą i rozsypanki sylabowe, „domino” sylabowe, karta pracy z wyrazem do analizy.

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie, sprawdzenie obecności, zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w lekcji.

2.Wprowadzenie do tematu.

3.Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej/ rozwijanie pamięci wzrokowej.

Ćwiczenie 1: Uczniowie z rozsypanki wybierają sylaby, które po dołączeniu do podanej sylaby utworzą wyrazy. Odczytują powstałe wyrazy. Wyjaśniają znaczenie trudniejszych z nich. (Karta pracy nr 1)

Ćwiczenie 2: „Domino sylabowe”. Z otrzymanych zestawów sylab uczniowie układają wyrazy dokładając kolejne sylaby (koniec poprzedniego wyrazu jest początkiem następnego) zwycięża osoba, która dołoży wszystkie swoje sylaby.

Ćwiczenie 3: Zabawa słowotwórcza. Uczniowie z liter podanego słowa tworzą jak najwięcej wyrazów.(Karta pracy nr 2)

6.Doskonalenie słuchu fonemowego.

Ćwiczenie 4: Z podanych zestawów sylab uczniowie tworzą wyrazy, wypisują je. Powstałe wyrazy mają część wspólną, ale w jednym przypadku część wspólna różni się od pozostałych jedną głoską. Uczniowie odczytują na głos powstałe wyrazy.(Karta pracy nr 3)

7.Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Anna Gosek

Załączniki: karty pracy, „domino sylabowe”

Karta pracy nr1

ro

sto

ma

ko

ka

ragraf

rasol

ra

wian

jac

kunek

ni

rowóz

rawan

pa

Karta pracy nr1

ro

sto

Ma

ko

ka

ragraf

rasol

ra

wian

jac

kunek

ni

rowóz

rawan

pa

Domino sylabowe

Wan-na

syp

ki

wi

zja

wa

ran

ka

ra

ma

sło

wo

da

ma

za(k)

(k)ą-tek

tu-ra

bar-bar

czy-sty

pa

Powstałe słowa to:

Wanna, nasyp, sypki, kiwi, wizja, zjawa, waran, rama, masło, słowo, woda, mazak, zakątek, tektura, rabarbar, barczysty, stypa

Karta pracy nr2:

Z liter podanego słowa utwórz jak najwięcej wyrazów ( litery mogą się powtarzać)

skomputeryzowana

Karta pracy nr 3:

Z podanych sylab utwórz wyrazy, wypisz je, odczytaj na głos. Znajdź część wspólną,czy części wspólne różnią się od siebie? Jeśli tak – to którą głoską?

ser

dusz

ser

wat

zer

lek

ser

kon

ka

re

de

ko

wa

ser

wa

1.………………………. 2. ……………………. …… 3. ………………………….

4……………………….. 5……………………………

Część wspólna:……………………………..

Różnica:……………………………………..