Dodaj publikację
Autor
Jarosław Brzóskniewicz
Data publikacji
2011-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji z zakresu nauki pływania - koordynacja pracy ramion i nóg z oddychaniem z jednej strony w kraulu na piersiach - ćwiczenia z deską.
 Pobierz (doc, 43,0 KB)

Podgląd treści


Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV szkoły podstawowej

1. Prowadzący : Jarosław Brzóskniewicz
2. Klasa IV
3. Miejsce zajęć: basen

Temat- zadanie główne:

Koordynacja pracy ramion i nóg z oddychaniem z jednej strony w kraulu na piersiach – ćwiczenia z deską.

Zadania szczegółowe z zakresu:

1. Zdolności motoryczne – uczeń:
- rozwinie swoją sprawność motoryczną
- rozwinie swoją koordynację ruchową i wytrzymałość
- wzmocni siłę mięśni ramion, nóg, tułowia, brzucha

2. Umiejętności – uczeń potrafi:
- umiejętnie kształtować postawy koleżeńskie
- współdziałać w grupie
- wykonywać ćwiczenia z przyborem
- poprawnie wykonać ćwiczenia demonstrowane i objaśniane przez nauczyciela
- zachować pełne bezpieczeństwo

3. Wiadomości – uczeń zna:
- terminologię wykonywanych ćwiczeń
- cel wykonywanych ćwiczeń

4. Usamodzielnienie ucznia, akcenty wychowawcze:
- sam kontroluje dokładność wykonywanych ćwiczeń
- angażuje się w ćwiczenia i zabawy
- dba o bezpieczeństwo swoje i innych
- dostrzega braki we własnej sprawności motorycznej

5. Metody realizacji zadań lekcji:
- metoda naśladowcza ścisła
- metoda zadaniowa ścisła
- metoda zabawowa klasyczna
6. Formy organizacji lekcji:

- forma frontalna ( zespołowa)

7. Sprzęt i przybory: deski do nauki pływania ( duże i małe ) , „ makarony” ,
przedmioty do wyławiania z dna pływalni.

| | | | |
|Tok lekcji |Zadania szczegółowe |Metody |Wskazówki organiz.- met. |
|I. Część wstępna | | | |
| |- zbiórka w szeregu | |Dzieci siedzą na |
|1. Czynności |- powitanie , sprawdzenie obecności i stroju | |krzesełkach |
|organizacyjno-porządkowe |- podanie zadań lekcji | | |
| | | |dzieci ustawione są w |
|2. Ćwiczenia rozgrzewające |Ćwiczenia przygotowujące do wysiłku wszystkie partie| |luźnej rozsypce |
| |mięśniowe |naśladowcza | |
|3. Zabawa ożywiająca | |ścisła |frontalna |
| |Berek z deską | | |
| | |zabawowa klasyczna | |
|II. Część główna | | | |
| |Wyjaśnienie i pokaz ćwiczeń : | | |
| |1. Praca nóg do kraula na piersiach z deską | | |
| |2. Praca nóg do kraula na grzbiecie z deską | | |
| |3. „ Strzałka” na piersiach | |frontalna |
| |4. Praca nóg w leżeniu na grzbiecie bez deski |naśladowcza ścisła, | |
| |5. Praca nóg – deska w prawej ręce , lewa ręka przy| | |
| |tułowiu , oddechy z lewej strony | | |
| | | | |
| |6. Praca nóg – deska w lewej ręce , prawa ręka | | |
| |przy tułowiu , oddechy z prawej strony | | |
| | |zadaniowa ścisła | |
| |7. Odpoczynek w leżeniu na plecach z pomocą | | |
| | | | |
| |„ makaronów” | | |
| |8. „ Dokładanka” z oddechem z prawej strony | | |
| |9. „Dokładanka” z oddechem z lewej strony | | |
| |10. Praca nóg w leżeniu na grzbiecie z „makaronem” | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |Wyławianie przedmiotów z dna pływalni | | |
| | | | |
|III Część końcowa |Przepłynięcie czterech szerokości basenu z pomocą | | |
| |„makaronów” | | |
|1. Zabawa uspokajająca | | | |
| |Ćwiczenia wypornościowe i oddechowe |zadaniowa ścisła | |
| | |problemowa | |
| |- zbiórka | | |
| |- podsumowanie lekcji | |Luźna rozsypka |
| |- sprzątnięcie sprzętu | | |
| |- pożegnanie | | |
| | | | |
|1. Czynności | | | |
|organizacyjno-porządkowe | | | |
| | | |Dzieci siedzą na |
| | | |krzesełkach |
| | | | |