Dodaj publikację
Autor
Beata Styp Rekowska
Data publikacji
2011-06-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
168

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian dla klasy pierwszej gimnazjum.
 Pobierz (doc, 45,0 KB)

Podgląd treści


Imię i nazwisko:…………………………………………………………………….kl. ………..
Własności figur płaskich
W zadaniach 1-3 prawidłową odpowiedź zaznacz X

Zad.1.Który kąt jest ostry?

A.980 B. 750 C. 1020 D.2900

Zad. 2. Suma kątów wewnętrznych trójkąta jest równa:

A. 3600 B. 1800 C. 900 D. to zależy od trójkąta

Zad.3. Przekątne są prostopadłe w każdym:

A. prostokącie B. trapezie C. równoległoboku D. rombie.

Zad. 4. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ma miarę 250. Podaj miary pozostałych dwóch kątów tego trójkąta.

Odp. ………………………………………………………………………………..

Zad.5. Długości dwóch boków trójkąta są równe 6cm i 9 cm. Czy trzeci bok trójkąta może mieć 3cm? Odpowiedź uzasadnij.

Odp. ………………………………………………………………………………..

Zad.6. Kąt rozwarty równoległoboku ma 1350. Podaj miarę kąta ostrego tego równoległoboku.

Odp. ………………………………………………………………………………..

Zad.7. Oblicz ile stopni ma kąt x.
Rozwiązanie:

Odp. ……………………………………………………………………………….

Zad.8. Oblicz miarę kąta wewnętrznego sześciokąta foremnego.

Odp. ……………………………………………………………………………….

Zad.9. W prostokącie jeden bok jest o 5 cm dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków prostokąta wiedząc, że jego obwód wynosi 15dm.

Zad.10. Różnica sąsiednich boków równoległoboku jest równa 4cm, a obwód stanowi 400% tej różnicy. Oblicz boki tego równoległoboku.

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………….kl. ………..
Własności figur płaskich-wersja B
W zadaniach 1-3 prawidłową odpowiedź zaznacz X

Zad.1.Który kąt jest rozwarty?

A. 980 B. 900 C. 890 D.880

Zad. 2. Suma kątów wewnętrznych trójkąta jest równa:

A. 3600 B. 900 C. 1800 D. to zależy od trójkąta

Zad.3. Przekątne są prostopadłe w każdym:

A. trapezie B. kwadracie C. równoległoboku D. prostokącie

Zad. 4. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ma miarę 350. Podaj miary pozostałych dwóch kątów tego trójkąta.

Odp. ………………………………………………………………………………..

Zad.5. Długości dwóch boków trójkąta są równe 5cm i 9 cm. Czy trzeci bok trójkąta może mieć 4cm? Odpowiedź uzasadnij.

Odp. ………………………………………………………………………………..

Zad.6. Kąt ostry równoległoboku ma 450. Podaj miarę kąta rozwartego tego równoległoboku.

Odp. ………………………………………………………………………………..
Zad.7. Oblicz ile stopni ma kąt x.
Rozwiązanie:

Odp. ……………………………………………………………………………….

Zad.8. Oblicz miarę kąta wewnętrznego ośmiokąta foremnego.

Odp. ……………………………………………………………………………….

Zad.9. W prostokącie jeden bok jest o 5 cm dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków prostokąta wiedząc, że jego obwód wynosi 15dm.

Zad.10. Różnica sąsiednich boków równoległoboku jest równa 4cm, a obwód stanowi 400% tej różnicy. Oblicz boki tego równoległoboku.

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………….kl. ………..

Własności figur płaskich-wersja dostosowana

Zad.1. Jak nazywamy kąt, który ma:

900 …………………………………….
300 ………….……….………………..
1590 ………………………………….

Zad. 2. Nazwij figury:

…………………………… ………………………. [pic]

…………………………………………. …………………….

Zad.3. Czy z odcinków o długości 3cm, 4cm, 5cm można zbudować trójkąt?

Odp. …………………………………………………………………………………

Zad.4.. Podaj miarę kąta x ...