Dodaj publikację
Autor
Ewa Szóstak
Data publikacji
2011-10-21
Średnia ocena
5,00
Pobrań
70

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcję przeprowadziałm w klasie 5 szkoły podstawowej. Pracuję z podręcznikiem "Punkt". Polecam metodę stacji jako lekcję powtórzeniową.
 Pobierz (doc, 635,0 KB)

Komentarze

Edyjed, 2012-01-14, ocena:

Metodę stacji zadaniowych także stosuję w nauczaniu i faktycznie sprawdza się najlepiej przy powtórzeniach. Pani zadania oceniam bardzo wysoko, są przejrzyste, motywujące dla uczniów, a dla nauczycieli mogą być ciekawym urozmaiceniem zajęć.

Podgląd treści


KONSPEKT – LEKCJA OTWARTA
KLASA: V d
PROWADZĄCY: EWA SZÓSTAK
14.01.2010
Zadania opracowane z wykorzystaniem ćwiczeń z podręcznika PUNKT, wydawnictwo WSiP

Temat: Das kann ich schon – lekcja powtórzeniowa - metoda stacji.

Cele
a) ogólne:
1. Uczeń zna swoje umiejętności i wiedzę z zakresu tematycznego „ (przybory szkolne).
2. Uczeń potrafi pracować samodzielnie.
3. Uczeń bierze odpowiedzialność za własny proces uczenia się.
4. Uczeń jest zachęcony do nauki poprzez aktywizujące metody pracy.
5. Uczeń pozytywnie nastawia się do nauki.
b) szczegółowe (patrz załącznik nr 1)

Metody pracy:
metoda „stacji”

Materiały:
Karty pracy, materiały pomocnicze do poszczególnych stacji (patrz załącznik 1)

Przebieg lekcji:
1. Faza organizacyjna
2. Nauczyciel objaśnia uczniom zasady pracy metodą stacji, rozdaje karty zbiorcze.
3. Uczniowie wykonują polecenia podane na stacjach, a następnie sprawdzają poprawność ich wykonania (koperty).
4. Po zakończeniu pracy przez wszystkich uczniów nauczyciel omawia wspólnie z uczniami efekty pracy, które znajdują się na ich kartach pracy. Wszystkie ćwiczenia zostają wyświetlone w formie prezentacji multimedialnej
5. Na zakończenie uczestnicy lekcji rozwiązują ankietę ewaluacyjną w formie pytań, natomiast uczniowie rozwiązują ankietę ewaluacyjną: metoda – kosz/walizka. (Załącznik nr 2)

ZAŁĄCZNIK 1

1. Stacja:
Wie ist das Wetter? – opis pogody
Cele: uczeń potrafi:
• Dopasować zdanie do obrazka
• Uzupełnić brakujące opisy pogody
Sprawności: czytanie/pisanie

2. Stacja:
Mein Tag – opis dnia
Cele: uczeń potrafi:
• Odnaleźć w diagramie czasowniki opisujące dzień
• Ułożyć zdania z czasownikami opisującymi czynności wyk. W ciągu dnia
Sprawności: pisanie/mówienie

3. Stacja:
Wie spät ist es? – Która jest godzina?
Cele: uczeń potrafi:
• Ułożyć prawidłowo domino
• Zapisać brakujące godziny zegarowe
Sprawności: pisanie/czytanie

4. Stacja:
Bilde Sätze! – Utwórz zdania!
Cele: uczeń potrafi:
• Ułożyć prawidłowo zdania z rozsypanki wyrazowej
• Stosuje zasady gramatyczne w zdaniach
Sprawności: pisanie/gramatyka

Stacja 5
Was machen Peter und seine Mutter? – opis dnia
Cele: uczeń potrafi:
• Zastosować prawidłowo czasownik w zdaniu
• Opowiedzieć o dniu Piotra i jego mamy na podstawie obrazków
Sprawności: mówienie/pisanie/gramatyka

Stacja 6
Arbeit am Text – praca z tekstem
Cele: uczeń potrafi:
• Dopasować logicznie tekst do obrazka
• Wybrać najważniejsze informacje z tekstu 9słowa klucze)
Sprawności: czytanie

Stacja 7
Monate und Jahreszeiten – miesiące i pory roku
Cele: uczeń potrafi:
• Ułożyć w prawidłowej kolejności nazwy miesięcy
• Zastosować w zdaniu pory roku
• Zapisać prawidłowo nazwy miesięcy i pór roku
Sprawności: czytanie/pisanie

Stacja 8
Kreuzworträtsel –krzyżówka // Dialog
Cele: uczeń potrafi:
• Wpisać prawidłowo hasła w krzyżówce
• Uzupełnić brakujące w dialogu wyrazy
• Powiedzieć dialog z pamięci na forum klasy
Sprawności: pisanie/mówienie

ZADANIA

WIE IST DAS WETTER? POŁĄCZ ...