Dodaj publikację
Autor
Izabela Salamon-Iglewska
Data publikacji
2011-10-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
52

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

TEMAT: Nauka kraulowej pracy RR w ułożeniu na grzbiecie.
 Pobierz (doc, 57,0 KB)

Komentarze

kazeki, 2011-10-25

Tragedia, bez sensu, osoba nie ma zielonego pojęcia!!!

Podgląd treści

TEMAT: Nauka kraulowej pracy RR w ułożeniu na grzbiecie .

Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

A. Sprawności motorycznej
UCZEŃ
- wzmocni siłę mięśni nóg i rąk (NN, RR)
- zwiększy wytrzymałość i wydolność organizmu poprzez zwiększenie wydolności płuc
- poprawi sylwetkę ciała
B. Umiejętności
UCZEŃ POTRAFI:
- wykonać prawidłowo ruchy ramion i nóg w czasie pływania
- przepłynąć prawidłowo kraulem na grzbiecie odcinek o długości 25 m

C. Wiadomości:
UCZEŃ:
- zna aspekty zdrowego pływania
- zna przepisy o podstawowym bezpieczeństwie na wodzie
- zna ułożenie i pracę RR w pływaniu kraulem na grzbiecie

D. USAMODZIELNIENIE UCZNIA
UCZEŃ -
- uczestniczy w zajęciach w organizacji zabawy
- obserwuje przebieg ćwiczenia, zabawy
- sędziuje i pomaga nauczycielowi w ocenie zadania

Miejsce: pływalnia
KL III
Liczba ćwiczących: 10 osób
Czas: 45 min
Przyrządy i przybory: deski, piłeczki pingpongowe,

|Tok lekcji |Zadania szczegółowe |Dozowanie |Uwagi organizacyjno - metodyczne |
|1.Czynności organizacyjno- porządkowe. | | | |
|2.Motywacja do zajęć. |Zbiórka podanie tematu lekcji. |2 min |W dwuszeregu. |
| |Powitanie sportowe i sprawdzenie obecności. | | |
|3.Rozgrzewka |Sprawdzenie gotowości do zajęć. | | |
| |Podanie tematu lekcji. | | |
| |Omówienie założeń lekcji. | | |
| | | | |
| | | | |
| |Na lądzie: | | |
| | | |Rozsypka. |
| |Krążenia RR w przód i tył równoległe. |3 – 4 min | |
| |Naprzemianstronne krążenia RR w przód i tył. | | |
| |Opad tułowia w przód – skrętoskłony. | | |
| |20 przysiadów. | | |
| |10 ugięć w podporze leżąc przodem. | | |
| |. | | |
|4. Zabawa ożywiająca. | | | |
| | | | |
| |Wyścig pływaka | | |
| | | | |
| |Dzieci ustawiają się w szeregu z jednej strony basenu. Kładą przed | | |
| |sobą piłeczkę pingpongową .Na sygnał poruszają wodą tak, aby | | |
| |piłeczki przesunęły się do wyznaczonego miejsca. Wygrywa uczeń, | | |
| |którego piłeczka pierwsza dotrze do wyznaczonego miejsca. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |stoją w szeregu z jednej strony basenu |
| | | | |
| |Doskonalenie pracy NN do kraula na piersiach i grzbiecie: |2-3 min | |
| |- chwyt rękami za brzeg basenu , ciało wyprostowane tuż pod | | |
| |powierzchnią wody , naprzemiennostronne ruchy kończyn dolnych | | |
| | | |oddzielona liną od pozostałej części |
| | | |basenu. |
| | | | |
|5. Część główna -kształtowanie |Pokaz i objaśnienie, obserwacja z brzegu. | | |
|umiejętności, | | | |
|doskonalenie | |2-3 min | |
|sprawności | | | |
| | | | |

| | | |Strefa wody płytkie |
| | | |Nauczyciel demonstruje technikę pracy NN do kraula na|
| |Nauka kraulowych ruchów RR: | |grzbiecie |
| |pozycja wyjściowa – w staniu w wodzie naprzemianstronna | | |
| |praca RR do kraula na grzbiecie. |2 min | |
| |Ruchy kończyn górnych ze współpartnerem. | |Koryguje błędy , dba o bezpieczeństwo |
| |dokładanka do deski trzymanej nad kolanami .Kraulowe ruchy NN| | |
| |dokładanka do deski trzymanej za głową .Kraulowe ruchy NN | | |
| |dokładanka bez deski .Kraulowe ruchy NN | | |
| |. „Ścigacze” -2 grupy po obu stronach basenu - na sygnał |2-3 min | |
| |prowadzącego U odbijają się od ściany basenu i płyną | |Proponuje ćwiczenia , koordynuje i dba o |
| |„strzałką” na drugi brzeg. Wygrywa grupa, która 1-sza wykona |2-3 min. |bezpieczeństwo |
| |ćw. | | |
| | | | |
| | |2 – 3 min. | |
| | | | |
| |Uczniowie ...