Dodaj publikację
Autor
Dagmara Wrona
Data publikacji
2012-04-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja przedstawia konspekt lekcji techniki dla klas czwartych szkół podstawowych. Temat konspektu to: Rodzaje ściegów ręcznych - praktyczne zastosowanie. Publikacja zapisana jest w programie Word.
 Pobierz (doc, 34,5 KB)

Podgląd treści


Dagmara Wrona

Konspekt lekcji– technika klasa IV

Temat: Rodzaje ściegów ręcznych-praktyczne zastosowanie

Cele lekcji:

uczeń rozumie:

• pojęcia: estetyka, ściegi ręczne podstawowe i ozdobne, czym jest zawód krawca,

• potrzebę posługiwania się igłą (zarówno przez chłopców, jak i dziewczęta)

uczeń umie:

• dobrać odpowiedni wzór do rodzaju wykonywanej pracy

• dobrać odpowiednie rodzaje tkanin

• prawidłowo rozmieścić formę na tkaninie

• prawidłowo zorganizować stanowisko pracy

• łączyć tkaninę za pomocą ściegów ręcznych

Metody pracy: dyskusja, pokaz, zajęcia praktyczne.

Forma pracy: indywidualna.

Czas pracy: 1x 45 min

Przebieg zajęć:

1. Potrzeba – cel.

Nawiązanie do zagadnień związanych z potrzebą istnienia zawodu krawca. Uświadomienie konieczności radzenia sobie w życiu (nagła potrzeba zszycia ubrania) –potrzeba wzajemnej pomocy.

2. Planowanie pracy.

Nauczyciel poleca materiały: gruba tkanina, nici, igła

∙ narzędzia i przybory: igła, nożyczki, tkanina, nici

Nauczyciel pokazuje plan pracy, poleca przepisać do zeszytów.

Nauczyciel pokazuje i omawia:

∙ prawidłowe wykonanie ściegów

∙ etapy wykonania poszczególnych części pracy

∙ sposoby wykonania ściegów

3. Wykonanie:

Uczniowie pracują zgodnie z planem pracy. Nauczyciel sprawdza w czasie pracy poprawność wykonywania zadania, udziela wskazówek indywidualnych, czuwa nad rytmicznością pracy.

4. Kontrola i ocena:

Nauczyciel wystawia oceny cząstkowe biorąc pod uwagę:

∙ funkcjonalność wyrobu

∙ wykorzystanie założeń projektowych

∙ zgodność z projektem

∙ organizację stanowiska pracy

∙ dokładność i estetykę pracy

∙ prawidłowe wykonanie ściegów podstawowych i ozdobnych

∙ zaangażowanie w pracy

5. Zakończenie:

Nauczyciel poleca uporządkować stanowiska pracy.