Dodaj publikację
Autor
Barbara Szpunar
Data publikacji
2012-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
31

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Czyny pokutne.
 Pobierz (docx, 19,1 KB)

Podgląd treści

Barbara Szpunar

Konspekt katechezy na Wielki Post dla

klasy IV

I CZĘŚĆ OGÓLNA

Temat: Wielki Post jest czasem nawrócenia.

Cel dydaktyczny: ukazanie modlitwy, postu i jałmużny jako dróg nawrócenia

Cel wychowawczy: zmotywowanie

- do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalów w

lokalnym kościele i rekolekcji,

- do walki z osobistymi wadami i skłonnością do ulegania słabością,

- do wspierania bliźnich potrzebujących pomocy.

Cele operacyjne: uczeń wyjaśnia znaczenie Wielkiego Postu,

uczeń czuje potrzebę troski o nieśmiertelna duszę,

uczeń zna drogi nawrócenia,

uczeń stosuje poznane czyny pokutne w praktyce życia codziennego

PLAN KATECHEZY

1.Czynności wstępne.

2. Wprowadzenie w temat przez posłużenie się rekwizytami celem odkrycia prawdy o właściwościach ciała i duszy.

3. Krótkie przypomnienie i uzupełnienie wiadomości w Wielki Poście podsumowane umieszczeniem na tablicy plansz z napisami.

4. Odkrycie i zapis tematu.

5. Rozwinięcie przez odkrycie i szerokie objaśnienia czynów pokutnych metodą rozmowy kierowanej.

6. Podsumowanie wiadomości przez zredagowanie notatki na tablicy i w zeszytach uczniowskich.

7. Zadanie domowe.

8. Zakończenie katechezy: chóralne odśpiewanie piosenki „Święty uśmiechnięty” jako wyraz dążenia do nawrócenia w czasie Wielkiego Postu.

Metody: rozmowa kierowana, pokaz, śpiew chóralny, praca w grupach

Środki dydaktyczne: rekwizyty, plansze z napisami, Pismo Święte, płyta z nagraniem piosenki zespołu Arka Noego

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Ogniwa lekcji

Metody, formy, środki dydaktyczne

Czynności katechety

Czynności ucznia

Czynności wstępne

-modlitwa

Zajęcia klasowo-lekcyjne

Forma zbiorowa

Pozdrowienie uczniów

Któryś za nas cierpiał rany…

Odpowiedź na pozdrowienie

Wspólna modlitwa

Wprowadzenie w temat

Motywacja

Krótkie przypomnienie i uzupełnienie wiadomości

Pokaz

Plansze z cytatami Pisma Świętego

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

(Mk 1,15)

Prochem jesteś i w proch się obrócisz

(Rdz 3, 17-19)

Demonstruję dekoracyjną szkatułkę i biżuteryjny drobiazg ze złota.

Proszę o opisanie rekwizytów.

Doprowadzam do zrozumienia symboliki prezentowanych rekwizytów.

Uświadamiam uczniów że ludzie bardzo troszczą się o ciało, a niewiele o duszę.

Jak ludzie troszczą się o ciało?

Jak troszczymy się o duszę?

Do uczniów kieruję pytania.

-Kiedy rozpoczyna się Wielki Post?

-Jak długo trwa?

-Jaki obrzęd odbywa się w kościele?

-Co mówi kapłan?

Zapisuję temat:

Wielki Post jest czasem nawrócenia.

Opisuje szkatułkę

Określają symbolikę rekwizytów

Wnioskuję o potrzebie zatroszczenia się o duszę

Odpowiadają na pytania.

Zapisują temat w zeszycie

Rozwinięcie zagadnienia

Podsumowanie wiadomości

Odniesienie poznanych treści do życia

Rozmowa kierowana

Praca w grupach

Dokonuję opracowania materiału przez odkrycie i objaśnienie czynów pokutnych prowadząc rozmowę kierowaną.

-Jaka jest najważniejsza droga nawrócenia?

-Jak modlimy się w czasie Wielkiego Postu?

-O co prosimy w modlitwie?

Zapisuję wyraz: przebaczenie, miłosierdzie

-Co ...