Dodaj publikację
Autor
Mariusz Nielipiński
Data publikacji
2012-05-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć treningowych dla grupy trampkarzy młodszych.
 Pobierz (docx, 26,9 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT ZAJĘĆ TRENINGOWYCH Z PIŁKI NOŻNEJ

Grupa trampkarzy

Temat lekcji: Nauka podań i przyjęć piłki w czwórkach w piłce nożnej

Ilość ćwiczących: 21 Miejsce; Hala sportowa

Przybory: piłki nożne, pachołki.

Cele: Kształcący: Kształtowanie koordynacji ruchowej.

Poznawczy: Poznanie nowego elementu technicznego – podania i przyjęcia piłki w czwórkach

Wychowawczy: Współpraca w grupie.

Zdrowotny: Dawanie i przyjmowanie wsparcia.

Metody: Realizacji zadań ruchowych: Naśladowcza – ścisła, zadaniowa – ścisła, problemowa, zabawowa – klasyczna.

Przekazywania wiedzy: Pokaz, objaśnienie, opis, pogadanka.

Wychowawcze: Działanie przykładem osobistym.

Tok lekcyjny –

rodzaje zadań

Nazwa i opis zadania /ćwiczenia /

Czas /

dozowanie

Uwagi organizacyjne i metodyczne

I Część wstępna

Moment organizacyjno -porządkowy.

Zabawa

ożywiająca.

Rozgrzewka.

Ćwiczenia w miejscu.

Ćwiczenia mm. kończyny dolnej.

Ćwiczenie mm. ud grupa przednia.

Ćwiczenie mm. ud grupa tylna

l. Zorganizowanie grupy, sprawdzenie stanu gotowości do zajęć, podanie tematu oraz głównych zadań lekcji.

2. „Przejmij piłkę" - W ograniczonym polu ćwiczący prowadzą piłkę w różnych kierunkach. Zadaniem berka jest odebranie piłki jednemu z nich, jeżeli tego dokona, dochodzi do zamiany ról. W celu intensyfikacji zabawy wprowadzamy kolejnych berków.

3. Ćwiczenia rozciągające w formie stretchingu (ćwiczenia w kolejności ; napięcie-rozluźnienie - rozciąganie).

l. a) Napięcie : stojąc na jednej N drugą N zgiąć w stawie kolanowym i uchwycić R za stopę (LN - LR), mocno naciskać N w dół starając się przezwyciężyć opór trzymanej R.

b) Rozluźnienie.

c) Rozciąganie : zgiąć N w stawie kolanowym i uchwycić stopę R, następnie odprowadzić N do tyłu w górę aż do dotknięcia piętą pośladków.

2.a) Napięcie : klęcząc na jednym kolanie wyprostować drugą N w skos- przód opierając na ją na pięcie, mocno naciskając podłoże wyprostowaną N.

b) Rozluźnienie.

c) Rozciąganie : w tej samej pozycji przy jak najbardziej wyprostowanych plecach wykonać opad T w przód.

3’

3’

6’

Ustawienie grupy w dwuszeregu, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i strojów sportowych. Wybór berka.

Prowadzący objaśnia zasady zabawy, kontroluje jej przebieg.

Ustawienie grupy uczniów w rozsypce, każdy ćwiczący posiada miejsce do swobodnego wykonywania ruchów. Ćwiczenia stretchingowe wykonujemy na przemian PN i LN.

Odprężenie mm.

Lepsze rozciąganie można uzyskać przyciągając N R przeciwną (LN - PR).

W tylnej części uda powinno być odczuwalne naprężenie mm.

Odprężenie mm.

W tylnej partii uda powinno być odczuwalne rozciąganie mm.

Ćwiczenie mm. ud grupa przyśrodkowa.

Ćwiczenia

w ruchu.

II Część główna

Nauczanie podań i przyjęć piłki w czwórkach

Ćwiczenia z piłką na podłożu

Gra szkolna

Gra szkolna

III Część końcowa

Uspokojenie organizmu

Moment organizacyjno-porządkowy

3.a) Napięcie : w staniu, w szerokim rozkroku mocno naciskać stopami w dół do wewnątrz wywierając napór ...