Dodaj publikację
Autor
Monika Pielak
Data publikacji
2012-05-29
Średnia ocena
1,60
Pobrań
547

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Wystawiając ocenę niedostateczną uczniowi musimy ją uzasadnić. Może moje uzasadnienie komuś będzie pomocne.
 Pobierz (docx, 12,4 KB)

Komentarze

agafm, 2012-05-30, ocena:

W uzasadnieniu oceny z przedmiotu nie należy odnosić się do zachowania ucznia. Przykre, że źle się zachowują, nie przychodzą na konsultacje lub używają wulgaryzmów, ale to oceniamy w zachowaniu.

Podgląd treści

Uzasadnienie ocen niedostatecznych z j.niemieckiego

Uczniowie…..

W I semestrze roku szkolnego 20011/2012 uczniowie nie wykazywali żadnego zainteresowania lekcją. Ponadto uczniowie notorycznie przeszkadzali w prowadzeniu zajęć nigdy aktywnie nie uczestniczyli w lekcjach. Krzysztof ……….. bardzo często zachowywał się nagannie używając nawet wulgarnego słownictwa W zakresie realizowanego materiału nie opanowali podstawy programowej. Próbowałam umożliwić wielokrotnie ponowne pisanie sprawdzianu lub kartkówki oraz odpytanie z jakiejkolwiek części materiału lecz nigdy nie byli przygotowani i obiecując iż na następną lekcję zaległości zostaną nadrobione. Nawet pracując w grupach nie wykazywali chęci do współpracy. Nie odrabiali prac domowych, nie nosili podręcznika ani zeszytu przedmiotowego . Uczniowie nie umieją zastosować nawet z pomocą nauczyciela podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa ujętego w programie nauczania. Biorąc pod uwagę sprawności językowe takie jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie uczniowie nie są w stanie formułować najprostszych wypowiedzi, nie rozumieją poleceń, nie rozumieją tekstów, nie potrafią odpowiedzieć nawet na najprostsze pytania. Wielokrotne uwagi w dzienniku oraz wystawione zagrożenie oceną niedostateczną nie dały właściwego rezultatu. Ze wszystkimi rodzicami z klasy 2a miałam stały kontakt i rodzice interesowali się możliwością poprawy ocen jednak ze strony Zenona….. nie było miałam żadnego kontaktu z rodzicami nawet po wystawieniu zagrożenia oceną niedostateczną. Wszyscy uczniowie otrzymali zagadnienia nad którymi mają pracować w ferie zimowe.

Uzasadnienie oceny niedostatecznej z j………ucznia klasy Vb

Szkoły Podstawowej w …………….

W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 uczeń nie wykazywał żadnego zainteresowania lekcją. Ponadto uczeń notorycznie przeszkadzał w prowadzeniu zajęć nigdy aktywnie nie uczestniczył w lekcjach bardzo często zachowywał się niewłaściwie. W zakresie realizowanego materiału nie opanował podstawy programowej. Próbowałam umożliwić mu wielokrotnie ponowne pisanie sprawdzianu lub kartkówki oraz odpytanie z jakiejkolwiek części materiału, lecz nigdy nie był przygotowany i obiecywał iż na następną lekcję nadrobi zaległości. Nawet pracując w grupach nie wykazywał chęci do współpracy. Nie odrabiał prac domowych, nie nosił podręcznika ani zeszytu przedmiotowego …… nie umie zastosować nawet z pomocą nauczyciela podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa ujętego w programie nauczania. Biorąc pod uwagę sprawności językowe takie jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie uczeń nie jest w stanie formułować najprostszych wypowiedzi, nie rozumie poleceń, nie rozumie czytanych i słuchanych tekstów, nie potrafi odpowiedzieć nawet na najprostsze pytania .Wielokrotne uwagi w dzienniku oraz wystawione zagrożenie oceną niedostateczną nie dały właściwego rezultatu ze strony domu również nie było zainteresowania problemami z nauką syna.