Dodaj publikację
Autor
Kamila Węsierska-Piecyk
Data publikacji
2012-12-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
122

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja pedagogiczna.
 Pobierz (doc, 43,5 KB)

Podgląd treści


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Cykl zajęć profilaktyczno – wychowawczych
Podaj rękę

Autor innowacji: Kamila Węsierska – Piecyk
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Kwakowie
Adresaci innowacji: grupa uczniów klasy II
Termin realizacji: wrzesień 2011 – styczeń 2012
Typ innowacji: organizacyjno – metodyczna

Cele ogólne programu:
- umacnianie poczucia własnej wartości
- umiejętność współpracy z grupą
- umiejętność skutecznej komunikacji
- ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania
- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z presją innych
- ćwiczenie umiejętności panowania nad swoimi emocjami
- umiejętność wyrażania własnego zdania
- uzmysłowienie praw i obowiązków prawdziwego przyjaciela
- uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych i Internetu,
- uświadomienie jak można poprawić swoje samopoczucie
- kształtowanie właściwych zachowań
- kształtowanie umiejętności pomagania sobie w sytuacjach trudnych
- kształtowanie umiejętności poszanowania innych osób
- kształtowanie zachowań prozdrowotnych
- uświadomienie roli dziecka w rodzinie

Treść programu

Program zajęć profilaktyczno – wychowawczych obejmuje 15 tematów do wyboru w zależności od grupy wiekowej oraz potrzeb szkoły. Zajęcia przewidziane są na około dwie godziny lekcyjne

Tematyka zajęć

1. Integracja grupy
2. Sztuka mówienia NIE. Asertywność
3. Komunikacja interpersonalna
4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
5. Akceptacja tego, kto jest inny
6. Ja i tolerancja
7. Umiem panować nad swoimi emocjami
8. Uzależnienia – komputer, Internet
9. Mam własne zdanie
10. Prawdziwy przyjaciel
11. Troska o zdrowie – zdrowy i niezdrowy sposób życia, możliwość
samodzielnego dbania o zdrowie
12. Pomagamy sobie nawzajem
13. Jestem członkiem rodziny
14.Samopoczucie. Jak je poprawić?
15. Z kulturą za pan brat

Metody pracy

Burza mózgów, uzupełnianie zdań, miniwykład, pogadanka,
opowiadania, gry i zabawy służące rozładowaniu napięcia i integracji grupy, (pajęczynka, kłębuszek, metoda niedokończonych zdań), piosenki, rysunki, psychodrama

Formy pracy
Indywidualna, grupowa

Ewaluacja

Diagnoza osiągnięć dzieci będzie odbywać się na bieżąco na podstawie kart
obserwacji oraz analizy wytworów pracy dzieci, prezentacji wiedzy,
wystawek prac dzieci, obserwacji ich zachowania, aktywności podczas zajęć,
umiejętności pracy w zespole oraz na podstawie informacji zwrotnej od rodziców.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Temat zajęć: Integracja grupy
Cele zajęcia: Integracja grupy, zainteresowanie uczniów treścią i forma programu, przełamanie onieśmielenia, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów
Metody pracy: burza mózgów, miniwykład,
Formy pracy: grupowa, indywidualna

1. Powitanie i zawarcie kontraktu
2. Zabawy integrujące
a. Powitanie z imieniem
WARIANT 1 Jak masz na imię my Ciebie pytamy? Jestem…
Ty jesteś… my ci zaklaskamy ( śpiewamy)
WARIANT 2 Utrwalenie imion uczestników zajęć ( Kłębuszek)
b. Pokaż jak się cieszysz – przesyłanie radości po okręgu w formie pantomimy
c. Zmień miejsce – Niech się zamienią miejscami wszyscy ci, którzy tak jak ja np. lubią lody, kochają psy, lubią kolor żółty itp.
d. Zabawa TRATWA
e. WYWIAD – przez dwie minuty osoba opowiada o ...