Dodaj publikację
Autor
Maria Stasiak
Data publikacji
2013-02-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
79

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

To scenariusz lekcji języka polskiego dla klas VI dotyczący listu oficjalnego.
 Pobierz (docx, 2,0 MB)

Podgląd treści

Bełchatów, 14.11.2011 r.

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI b

Temat: Uczymy się pisać list oficjalny.

Cele: uczeń powinien: znać podstawowe elementy listu, jako pisma użytkowego; różnice między listem prywatnym a oficjalnym,

umieć: redagować list oficjalny; świadomie przestrzegać reguł ortograficznych, prawidłowo zapisać zwroty grzecznościowe; używać formy listu oficjalnego lub prywatnego w odniesieniu do odpowiedniego adresata; korzystać z odpowiednich zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla tego pisma użytkowego; logicznie myśleć; dbać o kulturę słowa.

Kształcenie świadomości językowej ucznia.

Formy pracy: indywidualna, praca zbiorowa

Czas trwania: 45 min.

Środki dydaktyczne: karty pracy, przykład listu oficjalnego, notatka z lekcji

Tok lekcji:

Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

Faza wstępna:

Przypomnienie co to jest list.

(List – to pismo użytkowe, forma wypowiedzi, w której nadawca zwraca się do odbiorcy (adresata), służy do przekazywania jakichś informacji).

- jaki rodzaj listu już znamy? - list prywatny, nieoficjalny,

- przypomnienie schematu budowy listu (miejscowość, data, nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, podpis, PS) –uczniowie podchodzą do tablicy i przyczepiają kartoniki z nazwami poszczególnych części listu w odpowiednie miejsca, tworząc schemat listu;

- przypomnienie trzech sposobów zapisu daty (uczniowie zdolni)

14.11.2011 r., 14 XI 2011 r., 14 listopada 2011 r.;

- przypomnienie prawidłowego adresowania kopert;

- jak zapisujemy zwroty grzecznościowe w listach?

Faza właściwa lekcji:

Poznanie kolejnej z odmian listu – listu oficjalnego – kierujemy go do osób publicznych, stosujemy układ graficzny jak w podaniu.

Uczniowie otrzymują przykładowy list oficjalny, mają za zadanie się z nim zapoznać i podkreślić zwroty, które nadają listowi charakter oficjalny. (zał.1).

Wykonanie zadania na karcie pracy – czym się charakteryzuje list oficjalny (zał. 2).

Wykonanie zadania na karcie pracy – podkreślanie nagłówków i formuły końcowej charakterystycznych dla listu oficjalnego. (zał. 3).

Rozdanie i odczytanie definicji listu oficjalnego oraz schematu listu oficjalnego (zał. 4).

Wykonanie zadania na karcie pracy - uczniowie słabsi dobierają do podanego celu najtrafniej sformułowane uzasadnienie (zał. 5), uczniowie lepsi samodzielnie dopisują uzasadnienia do celu.(zał. 6).

Rekapitulacja

Zebranie informacji - czym się różni list oficjalny od nieoficjalnego?

(list oficjalny - adresat bliżej nam nieznany, urząd; zapisujemy swoje dane i adres, inne nagłówki i zwroty końcowe, styl zwięzły, oficjalny z dystansem).

Ocena pracy ucznia.

Zadanie pracy domowej: ćw.3 str. 22 z z.ćw. lub napisz dowolny list oficjalny.

Lekcję opracowała i przeprowadziła:

Maria Stasiak

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał.4

Szablon listu oficjalnego

Imię i nazwisko nadawcy Miejscowość, dnia dzień miesiąc rok

Adres: ulica, numer domu i numer mieszkania (np. Wrocław, dnia 21 stycznia 2011 r.)

Kod pocztowy ...