Dodaj publikację
Autor
Zbigniew Komar
Data publikacji
2013-03-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą wiertarek podczas ich użytkowania.
 Pobierz (doc, 194,0 KB)

Podgląd treści

Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie
Warsztaty Szkolne
|
Instrukcja stanowiskowa bhp nr. 003….…
| |
| | |
| |Tytuł. |
| | |
| |Instrukcja obsługi wiertarek stołowych i kolumnowych. |

SPIS TREŚCI:

1. CEL.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

3. OPIS POSTĘPOWANIA.

4. UWAGI BHP I P.POŻ.

1. Cel

Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą wiertarek podczas ich użytkowania.

1. Zakres obowiązywania
Instrukcja obowiązuje w wydziale obróbki mechanicznej Warsztatów Szkolych Zespołu Szkól Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie wszystkich uczniów i pracowników tam zatrudnionych.

2. Opis postępowania

Prace na wiertarkach może wykonywać upoważniony uczeń lub pracownik, przeszkolony do ich obsługi i posiadający uprawnienia.

1. Obsługa wiertarki - przed przystąpieniem do pracy należy:

- zapoznać się z instrukcją bezpiecznej obsługi wiertarki oraz:

• zapoznać się z zakresem zleconej do wykonania pracy

• sprawdzić stan osłon, zabezpieczeń i instalacji wiertarki

• wyłącznikiem WG załączyć zasilanie energii elektrycznej

• dokładnie pozapinać ubranie robocze, włosy zabezpieczyć czapką lub chustką, aby wykluczyć ich pochwycenie przez wirujące elementy wiertarki

• załączyć mechanizmy wiertarki na biegu jałowym i sprawdzić prawidłowość działania wiertarki

– wszystkie zauważone usterki i nieprawidłowości zgłosić bezpośredniemu przełożonemu (nauczycielowi lub kierownikowi) i dopiero po ich usunięciu przystąpić do korzystania z wiertarki,

2. Czynności podczas obsługi wiertarki:

- wiertarki uruchamiać po upewnieniu się, że ich użytkowanie nie zagraża bezpieczeństwu

• wiercone przedmioty i narzędzia mocować pewnie na całkowicie wyłączonej maszynie ,

• przedmioty wiercone mocować w imadle maszynowym pewnie zamocowanym do stołu wiertarki
• narzędzia chłodzić emulsją przy pomocy pompki chłodzącej lub oliwiarki

• powstające w czasie wiercenia wióry usuwać haczykiem z gardą
• do pracy używać tylko sprawnych nieuszkodzonych narzędzi i pomocy warsztatowych

• wykonywać tylko prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

- przerywając pracę wiertarkę unieruchomić wyłącznikiem zasilania WG

- zachować szczególną ostrożność podczas pracy na wiertarce, każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu

3. Czynności zakazane podczas obsługi wiertarki:

– zdejmowanie osłony i zabezpieczenia z wiertarki,
– obsługiwanie wiertarki w rękawicach ochronnych lub z zabandażowanymi palcami, z nie zapiętą odzieżą roboczą i bez nakrycia głowy

– chłodzenie wiertła lub obrabianego przedmiotu mokrymi szmatami lub pakułami podczas pracy wiertarki,

– hamowanie ręką wrzeciona przy wyłączeniu silnika, przytrzymywanie nawiercanego przedmiotu ręką, dotykania wiertła w czasie ruchu,

– smarowanie i konserwowanie wiertarki w czasie ruchu,
– zdmuchiwanie wiórów ustami lub sprężonym powietrzem, usuwania wiórów rękami,
– używanie do pracy niewłaściwych, uszkodzonych, tępych narzędzi,
– mocowanie lub zdejmowanie przedmiotu w czasie ruchu wrzeciona,
– ręczne przemieszczanie ciężaru o masie przekraczającej ustalone normy,
– praca na maszynie niesprawnej technicznie
– pozostawianie pracującej wiertarki bez nadzoru lub powierzanie dozoru osobie nieupoważnionej,

4. Czynności po zakończeniu pracy:

– unieruchomić napęd wiertarki i wyłączyć zasilanie ...