Dodaj publikację
Autor
Anna Stępińska
Data publikacji
2013-05-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Edukacja polonistyczna-kl. 2 "Nasi ulubieńcy".
 Pobierz (doc, 40,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej
kl. II a
Prowadząca zajęcia: Anna Stępińska
Data przeprowadzonych zajęć: 04.10.2010
Temat bloku: Nasi ulubieńcy.
Temat dnia: Nie przechodzę obojętnie.
Temat zajęć: Ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu „Łatka”. Właściwy stosunek do zwierząt.
Cele lekcji:
Uczeń
• doskonali umiejętność głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;
• ustala kolejność zdarzeń w tekście i ocenia zachowanie postaci;
• wie, jak należy opiekować się zwierzętami;
Cele sformułowane w języku ucznia:
• sprawdzisz , czy potrafisz przeczytać tekst;
• dowiesz się, czy rozumiesz to, o czym czytasz;
• ustalisz kolejność zdarzeń w opowiadaniu;
• ocenisz postępowanie bohaterów opowiadania;
• dowiesz się jak powinieneś opiekować się swoim psem;
Nacobezu:
• samodzielnie przeczytasz wskazany fragment tekstu;
• podkreślisz w opowiadaniu fragmenty opisujące wygląd psa;
• ułożysz obrazki w takim porządku, aby ilustrowały opowiadanie;
• dopasujesz podpisy do obrazków;
• wymienisz 5najważniejszych potrzeb psa, którym się opiekujesz;
Metody:
• aktywizujące
• słowne
• poglądowe
• działań praktycznych.
Formy pracy: grupowa , zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: Podręcznik i karty pracy „Wesoła szkoła i przyjaciele”, portret psa-puzzle, płyta CD z piosenką „Kundel bury” , maskotka piesek;
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu zajęć. Wysłuchanie piosenki „Kundel bury” i podanie tematu zajęć ukrytego w tekście piosenki. (Po wysłuchaniu piosenki uczniowie podają propozycje tematu zajęć. Określony temat N. zapisuje na tablicy oraz informuje uczniów o celach i kryteriach oceniania. Podanie pytania kluczowego O co poprosiłby cię twój pies, gdyby potrafił mówić?).
2. Słuchanie tekstu „Łatka” czytanego przez nauczyciela.
3. Wypowiedzi uczniów związane z przedstawionymi w tekście zdarzeniami.
- Kto zachował się nieludzko wobec Łatki, a kto okazał jej serce?
- Kiedy chłopiec zauważył psa i jak się zachował?
- Dlaczego Łatka nie została w domu chłopca?
- Podaj przykłady właściwych i niewłaściwych zachowań ludzi wobec zwierząt.
4. Ustalenie kolejności zdarzeń. Uczniowie wycinają obrazki i układają je zgodnie kolejnością wydarzeń. Następnie dopasowują zdanie do każdego obrazka. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania (ocena koleżeńska, przyznanie „piegów”). Wklejenie obrazków i zdań do zeszytów.
5. Wyszukiwanie w tekście opowiadania zdań opisujących wygląd psa. Ciche czytanie i podkreślenie w tekście odpowiedniego fragmentu.
6. Przerwa śródlekcyjna. Zabawy na czworakach przy muzyce – ilustrowanie ruchem różnych zachowań psów zgodnie z instrukcją nauczyciela.
7. Sprawdzenie stopnia rozumienia czytanego tekstu. Uczniowie otrzymują krótki tekst opisujący psa Łatkę, w którym muszą znaleźć i wykreślić fragmenty niezgodne z jego wyglądem opisanym w tekście.
8. Obowiązki wobec psa – elementy dramy. Uczniowie siedząc w kręgu podają sobie maskotkę psa i wcielając się w rolę swojego czworonoga wypowiadają „psie marzenia”.
Rozmowa nt. potrzeb, które mają zwierzęta i obowiązkach człowieka – opiekuna. Podział obowiązków wobec psa i ...