Dodaj publikację
Autor
alicja Sz
Data publikacji
2013-06-17
Średnia ocena
3,00
Pobrań
151

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć artystycznych.
 Pobierz (doc, 29,0 KB)

Komentarze

gosia2000, 2013-07-05, ocena:

Konspekt bardzo lakoniczny i nie wnoszący zbyt wiele.

Podgląd treści


Konspekt lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum

TEMAT: W krainie rytmu.

Prowadzący: Alicja Szymańska

Klasa 2d

Czas realizacji: - 45 minut

Cel główny: Utrwalanie wiadomości o elementach dzieła muzycznego;

Cele operacyjne:

Uczeń:

- pamięta wartości rytmiczne nut i pauz;

- pamięta niektóre oznaczenia metrum;

-tworzy proste rytmy w podanym metrum;

- potrafi zaśpiewać w grupie piosenkę”40 słów”;

- posługuje się prostymi instrumentami perkusyjnymi; - komunikuje się z innymi i współpracuje w grupie;

Metody i formy:

- słowne: (pogadanka, rozmowa kierowana); - podające: (opis, objaśnianie); - praktyczne: (pokaz, ćwiczenia); -praca indywidualna;

Środki dydaktyczne:
-plansze z symbolami wartości rytmicznych
-karty pracy - tekst piosenki: „40 słów”
- instrumenty perkusyjne

Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne n-la.

- powitanie
- sprawdzenie listy obecności
2. Przypomnienie wartości rytmicznych.
-uczniowie odgadują pokazywane wartości i podają czas ich trwania;
-wykonują ćwiczenia rytmiczne zawarte w kartach pracy;
3. Ćwiczenia dykcyjne.
4. Nauka piosenki „40 słów”
- uczniowie wykonują ćwiczenia oparte o rytm i tekst piosenki;
- śpiewają piosenkę w grupie;