Dodaj publikację
Autor
Aneta Barbara Krawczyk
Data publikacji
2013-10-21
Średnia ocena
5,00
Pobrań
278

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych.
 Pobierz (docx, 20,2 KB)

Podgląd treści

Mazurski Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Moduł: Rewalidacja indywidualna

Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej

dla uczniów z upośledzeniem stopnia lekkiego.

Autor:

Data :

Klasa : I Gimnazjum

Czas trwania :60 min.

Prowadząca :

TEMAT : Utrwalenie pisowni wyrazów z „ż” niewymiennym. Doskonalenie analizatora słuchowego.

CELE OGÓLNE :

utrwalenie potrzebnego rytmu i płynności dla dobrej koordynacji ręka -oko,

utrwalenie zasad pisowni wybranych wyrazów z "ż" niewymiennym

kształcenie analizatora słuchowego

kształcenie analizatora wzrokowego

wzbogacenie słownika ucznia.

doskonalenie graficznej strony pisma

ćwiczenia grafomotoryki

CELE OPERACYJNE :

uczeń poszerzy zasób słownictwa o opracowywane wyrazy z trudnością ortograficzną zawarte w wierszyku, dyktandzie.,

uczeń potrafi poprawnie ortograficznie zapisać z pamięci opracowane wyrazy z trudnością ortograficzną(nazwy zwierząt)

uczeń potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem,

uczeń potrafi samodzielnie ze zrozumieniem przeczytać tekst wierszyka

L.p.

Forma zajęć

Realizacja

Pomoce

Uwagi

1.

ćwiczenia ogólnorozwojowe, „leniwe ósemki”

Po przywitaniu nauczyciel rozdaje kartki i ołówki, następnie dziecko kreśli płynnym ruchem leniwe ósemki najpierw w powietrzu później na kartce. Następnie za pomocą dostępnych materiałów tworzy z narysowanej ósemki zwierzątko.

Kartki z bloku, ołówek, kredki, klej, wycinanki, nożyczki, bibuła.

Ćw.w/g P.Dennisona

2.

Ćwiczenia utrwalające.

Uczeń otrzymuje "kartę pracy" z wierszykiem „Rymowany słowniczek” Uczeń samodzielnie czyta wierszyk, następnie podkreśla i wypisuje z niego zwierzęta mające w swojej nazwie literę „ż”.

"Karta pracy" dla ucznia.

Wyżeł, żółw, żubr, żmija, wąż, żuraw, żuczek.

3.

Dyktando graficzne.

Uczeń na "karcie pracy" wykonuje dyktando graficzne w /g szyfru i otrzymuje kontur obrazka "kogut"

"Karta pracy" dla ucznia.

-

4.

Ćwiczenia „brzmieniowe skojarzenia”

Nauczyciel czyta nazwy miejscowości a uczeń ma powiedzieć z jakimi wyrazami kojarzą mu się te nazwy.

Karta pracy z zestawem nazw.

Pieniężno, Skarzyn, Żywiec, Ostrożnica, Żabno,

5.

Ćwiczenia grafomotoryczne

Nauczyciel czyta dyktando, następnie uczniowie pod jego kierunkiem przepisują je w liniaturze zeszytu ze zwróceniem uwagi na poprawne pisanie liter.

Dyktando, zeszyty, ołówki

-

6.

Ćwiczenia podsumowujące.

Nauczyciel czyta jeszcze raz poprzedni tekst i zadaje pytania typu:

który wyraz rozpoczyna zadanie?

Podziel wyraz na sylaby wystukując rytm

Podziel wyraz na litery

Która litera jest na początku a która na końcu wyrazu itp.

Dyktando

-

Załączniki

W. Gawolik „Ortografia na wesoło i na serio”

„Rymowany słowniczek”

Żarłok, wyżeł, kożuch, stróża

Zak, żartowniś, żółta, róża

Żółw, żubr, szarża, żmija, żywa

Żyto, żąć, spiżarnia

Bagażowy, ciężkie, łożę

Żyłka, życzyć, żyzny, zboże

Sierżant, wieża, garaż, dążę

Żagiel, żegnać, żona, książę

Wąż drapieżny, oręż, jeża

Żądać, ryż, pożyczka, świeża

Wróżba, żuraw, bandaż, żebra

Każdy, żel, jałmużna, księża

Łyżka, smażyć, drożdże, żuczek

Żłób, rżeć, chyżo ...