Dodaj publikację
Autor
Joanna
Data publikacji
2014-01-20
Średnia ocena
5,00
Pobrań
63

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jaki wpływ na rozwój muzyczny i wychowanie dzieci mają zajęcia umuzykalniające? Co to są zdolności muzyczne i jaki jest ich rozwój? Jakie są struktury oraz temat uwarunkowań rozwoju muzycznego? Jaki wpływ ma edukacja muzyczna na aktywność dziecka i jego rozwój, a także czym jest umuzykalnianie?   Zapraszam do zapoznania się z moją pracą pisemną na stronie internetowej szkoły lub stronie kuratorium. Znajdą tam Państwo odpowiedź na te pytania. 
 Pobierz (doc, 34,5 KB)

Podgląd treści


UMUZYKALNIANIE DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Joanna Gietek

Wstęp

Zdolności nie należy utożsamiać z wiedzą i umiejętnościami. Jeśli zdolności są bardzo wielkie nazywamy je talentami. U podstaw każdej zdolności muzycznej leżą pewne zadatki wrodzone, które wymagają pracy nad ich rozwojem. Występują one w postaci specjalnie subtelnej budowy ucha i wyjątkowej sprawności działania zarówno zakończeń nerwowych w uchu, jak i całego analizatora słuchowego. Aby te zadatki wyraziły się w biernej lub czynnej twórczości muzycznej, potrzeba odpowiedniego wpływu wychowawczego, uwrażliwiającego dziecko na rytm i melodię, oraz odpowiednich ćwiczeń doskonalących sprawność analizatora słuchowego.
W swojej pracy zwrócę uwagę na to, jaki wpływ na rozwój muzyczny i wychowanie dzieci mają zajęcia umuzykalniające. Co to są zdolności muzyczne i jaki jest ich rozwój. Jakie są struktury oraz temat uwarunkowań rozwoju muzycznego. Jaki wpływ ma edukacja muzyczna na aktywność dziecka i jego rozwój, a także czym jest umuzykalnianie.
Celem mojej pisemnej pracy jest pokazanie wpływu zajęć umuzykalniających na rozwój zdolności muzycznych dzieci.
Zakładam, że poprzez prowadzenie zajęć według wybranych metod i zgodnie z założeniami konkretnego planu pracy, może nastąpić znaczny rozwój zdolności muzycznych – co zamierzam w przyszłości kontynuować w praktyce, w formie eksperymentalnych badań pedagogicznych, opierając się na konkretnych narzędziach badawczych.
Ale już dziś, na drodze codziennej obserwacji, mogę stwierdzić, że podczas zajęć umuzykalniających koła gitarowego, rozbudzane są zamiłowania dzieci do śpiewu, muzyki i ruchu przy muzyce, kształtuje się również słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć i wyobraźnia muzyczna.
Na tej podstawie uważam, że zajęcia umuzykalniające powinny być nieodzownym elementem edukacji muzycznej uczniów, gdyż pozwalają od najmłodszych lat kształtować człowieka myślącego, dzielnego i szlachetnego. Jednocześnie ważne jest permanentne kształcenie nauczycieli umożliwiające poznanie i przyswajanie nowoczesnych metod i treści edukacji muzycznej.

Zapraszam do zapoznania się z moją pracą pisemną na stronie internetowej szkoły lub stronie kuratorium. Praca zawiera następujące rozdziały:

| |
|Rozdział I |
|1. Uwarunkowania rozwoju muzycznego |
|2. Podstawowe zdolności muzyczne i czynniki je warunkujące |
|2.1. Rozwój zdolności muzycznych |
|2.2. Zdolności muzyczne i struktura uzdolnienia muzycznego |
|3. Edukacja muzyczna i aktywność muzyczna |
|3.1. Formy aktywności muzycznej |
|4. Muzykalność |
|4.1. Zajęcia umuzykalniające |
|4.2. Metody umuzykalniania – System Carla Orffa |

Joanna Gietek
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu