Dodaj publikację
Autor
Anna Matysiak
Data publikacji
2014-02-03
Średnia ocena
4,50
Pobrań
114

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan nauczania z zajęć praktycznych w zawodzie kucharz klasa 2 opracowany na podstawie programu nauczania NR 512001.
 Pobierz (doc, 75,0 KB)

Podgląd treści


PLAN NAUCZANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE KUCHARZ KLASA 2GH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA NR 512001

PLANY NAUCZANIA OPRACOWANE DLA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW UJĘTYCH W RAMOWYM PLANIE NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ ZAPEWNIAJĄ PEŁNĄ REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

NAUCZYCIEL: mgr Anna Matysiak TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 5

| | | | |
| | |Numer uszczegółowionych efektów | |
|NUMER | |kształcenia dla zawodu kucharz |Uwagi metodyczne |
|JEDNOSTKI |TEMAT LEKCJI | | |
|LEKCYJNEJ | | | |
|1-5 |Omówienie programu nauczania. PSO. Regulamin zakładu gastronomicznego. Szkolenie z zakresu bhp i p. poż. Zapoznanie z procedurami |BHP(7)3 | |
| |i przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz. |BHP(4)6 | |
| | |BHP(9)5 | |
| | |PDG(2)5 | |
| |6.2. Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych w zakładzie gastronomicznym | | |
| |V obróbka wstępna surowców spożywczych- przygotowanie półproduktów w warunkach zakładu gastronomicznego | | |
| | | | |
| |Obróbka wstępna brudna i czysta w warunkach zakładu gastronomicznego. Bhp i higiena produkcji. | | |
|6-10 | | | |
| | |BHP(8)3 | |
| | |T.6.1(4)6 | |
| | |PKZ(T.c)(8)3 | |
| | | | |
|11-15 |Sprzęt i narzędzia w zakładzie gastronomicznym - zapoznanie się z obsługą. Bhp i higiena produkcji. |BHP(8)3 | |
| | |T.6.1(10)4 | |
| | |PKZ(T.c)(6)7 | |
| | | | |
|16-20 |Obróbka wstępna ziemniaków, warzyw korzeniowych, grzybów i warzyw strączkowych w warunkach zakładu gastronomicznego. Bhp i |BHP(8)3 | |
| |higiena produkcji |T.6.1(10)4 | |
| | |PKZ(T.c)(2)3 | |
| | | | |
|21-25 |Obróbka wstępna warzyw liściowych, kapustnych, cebulowych, owocowych i owoców w warunkach zakładu gastronomicznego. Bhp i higiena|BHP(8)3 | |
| |produkcji. |T.6.1(8)4 | |
| | |PKZ(T.c)(6)7 | |
| |Obróbka wstępna mięsa zwierząt rzeźnych i brobiu w warunkach zakładu gastronomicznego. Bhp i higiena produkcji. |BHP(8)3 | |
|26-30 | |T.6.1(3)4 | |
| | |PKZ(T.c)(8)3 | |
| |Obróbka wstępna ryb i owoców morza w produkcji gastronomicznej. Bhp i higiena produkcji. |BHP(8)3 | |
|31-35 | |T.6.1(5)5 | |
| | |PKZ(T.c)(2)3 | |
| | | | |
|36-40 |Obróbka wstępna jaj, kasz, ryżu w warunkach zakładu gastronomicznego. Bhp i higiena produkcji. |BHP(8)3 | |
| | |T.6.1(1)7 | |
| |VI Obróbka cieplna surowców i półproduktów w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw. | | |
| |Obróbka cieplna ziemniaków, warzyw, grzybów i owoców w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw. Bhp i higiena produkcji.|BHP(8)3 | |
|41-45 | |T.6.1(2)5 | |
| | |PKZ(T.c)(1)7 | |
|46-50 |Obróbka cieplna mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw. Bhp i higiena produkcji.|BHP(8)3 | |
| | |T.6.2(2)4 | |
| | |PKZ(T.c)(6)7 | |
|51-55 |Obróbka cieplna drobiu i ptactwa dzikiego w produkcji ...