Dodaj publikację
Autor
Magdalena Śliwińska
Data publikacji
2014-02-19
Średnia ocena
4,00
Pobrań
42

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Podmioty rynku.
 Pobierz (docx, 31,6 KB)

Podgląd treści

Podmiotem rynku wg podziału nie jest :

Samochód dostawczy

Producent

Konsument

Pośrednik

Popyt to :

Zależność wielkości popytu od ceny

Wielkość podaży dobra od ilości

Zależność wielkości podaży od ceny

Zależność wielkości popytu od konkurencji

Zaznacz prawidłowy wykres podaży :

a) b) c) d)

cena cena ilość ilość

ilość ilość cena cena

Elastyczność cenowa popytu to :

Stosunek procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny

Stosunek procentowej zmiany wielkości popytu i podaży do procentowej zmiany ceny

Stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny

Stosunek procentowej zmiany wielkości ceny dla producentów , konsumentów , dostawców

Cena równowagi rynkowej to :

Cena przy której wielkość popytu na dane dobro jest równa wielkości podaży

Cena przy której procentowa sprzedaż towaru jest równa zapotrzebowaniu dostawców oraz klientów

Cena dobra które konsument może sam wytworzyć i zachować dla siebie

Nadwyżka popytu nad podażą