Dodaj publikację
Autor
Magdalena Polak
Data publikacji
2014-05-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Twórczość Chopina pokazana przez pryzmat podróży po Europie. Korelacja z plastyką, przyrodą, j. polskim. 
 Pobierz (doc, 365,0 KB)

Podgląd treści


Konspekt do lekcji muzyki w klasie IV Szkoły Podstawowej

Temat : Podróże Chopina

Cele:

( zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia i twórczością F. Chopina;
( korelacja z innymi przedmiotami (j. polski, przyroda, plastyka):
- interpretacja ruchowa wiersza;
- zapoznanie się z miejscami, w których bywał Chopin na mapie geograficznej;
- wprowadzenie elementów plastycznych na mapie;
( nauka piosenki „Noc nad Utratą”.

Przewidywane osiągnięcia ucznia :

( posiada podstawowe wiadomości o życiu i twórczości Fryderyka Chopina;
( poznaje ważne miejsca związane z życiem kompozytora, potrafi je wskazać na mapie;
( inscenizuje ruchem tekst wiersza „Preludium deszczowe”;
( portafi namalować flagi państw, w których przebywał Chopin;
( śpiewa poprawnie piosenkę „Noc nad Utratą”.

Metody:

( słowna, pogadanka;
( problemowo – twórcza;
( problemowo – analityczna;
( analityczno – percepcyjna.

Środki dydaktyczne: mapka Europy dla każdego ucznia, duża mapa Europy, nuty do
piosenki „Noc nad Utratą”, płyta z nagraniem utworów Chopina,
pianino, odtwarzacz CD.

Przebieg lekcji:

1. Powitanie, sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie w temat lekcji, rozdanie mapek Europy z zaznaczonymi miejscami, w których bywał Chopin.
3. Uzupełnienie mapki imieniem i nazwiskiem kompozytora, zwrócenie uwagi na pisownie nazwiska i wyjaśnienie dzieciom jej powodów (ojciec Fryderyka – Mikołaj był Francuzem).
4. Poznanie biografii wielkiego Polaka, omówienie ważnych miejsc i dat związanych z życiem kompozytora:

1810r. – narodziny Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (wpisanie na mapce w
odpowiednim miejscu nazwy miasteczka);
1810, wrzesień – przeprowadzka do Warszawy (zaznaczenie stolicy na mapce, pokazanie jej na dużej mapie Europy)
1816r. – początek nauki gry u Wojciecha Żywnego
1817r – pierwsze kompozycje Chopina (słuchamy poloneza g – moll, zapisujemy w
dowolnym miejscu na kartce z mapką słowo „polonez”, przypominamy sobie wiadomości o tańcu, nawiązujemy do ludowej muzyki Chopina)
1829r. – ukończenie Szkoły Głównej Muzyki w Warszawie u profesora Józefa Elsnera
1830r. – wyjazd do Wiednia (wysłuchanie etiudy rewolucyjnej, która powstała po
upadku Powstania Listopadowego, pokolorowanie Polski na mapie kolorami biało –
czerwonymi w trakcie prezentacji utworu; zapisanie w dowolnym miejscu kartki słowa
„etiuda”)
1831r. – przyjazd do Paryża (zaznaczenie stolicy na mapce, pokazanie jej na dużej mapie Europy)
1838r. – wyjazd z G. Sand na Majorkę (zaznaczenie i wskazanie Wyspy na mapie)

Inscenizacja ruchowa wiersza W.Chotomskiej „Preludium deszczowe”. Nauczyciel wybiera 5 osób: kasjera sprzedającego bilety, pana, dziecko, 2 przechodniów. Inscenizację uczniowie przedstawiają na tle utworu Chopina „Preludium deszczowe”, (które powstało na Majorce), interpretując gestem i ruchem tekst wiersza. Narratorem jest nauczyciel. (zapisanie w dowolnym miejscu na kartce słowa „preludium”)

1847r. – wyjazd do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (zaznaczenie stolicy na mapce, pokazanie jej na dużej mapie Europy)
1849r. – śmierć artysty (zapisanie na kartce daty śmierci kompozytora)
1927r. – pierwszy konkurs ...