Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Grążawska
Data publikacji
2016-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
65

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Kartkówka z muzyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Pytania zostały opracowane na podstawie wiadomości z podręcznika Operon - Odkrywamy na nowo.
 Pobierz (docx, 13,2 KB)

Podgląd treści

Imię , nazwisko, klasa .......................................................................................................................................

1.Kiedy w historii przypada epoka klasycyzmu: (zaznacz prawidłową odpowiedź)

II połowa XVII wieku i początek wieku XVIII

wiek XIX

II połowa XVIII wieku i początek wieku XIX

2.Połącz nazwisko kompozytora z jego datą urodzin :

Józef Haydn 1756

Ludwik van Beethoven 1732

Wolfgang Amadeusz Mozart 1770

3. Jakie znaczenie w historii miała data 1827 (wymień 2 rzeczy) ......................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

4.Kogo z klasyków wiedeńskich nazywano mistrzem kwartetu? ......................................................................................

5.Kto rozpoczął styl zwany romantyzmem? .....................................................................................................................

6. Jaki słynny muzyk był nauczycielem Ludwika van Beethovena?...................................................................................

7. Kto zapoczątkował nowy styl komponowania- homofonię? .......................................................................................

8.Przy zdaniu napisz P- jeśli jest prawdziwe a F- jeśli jest fałszywe:

Czy to zdanie jest prawdziwe czy fałszywe?

P lub F

Wolfgang Amadeusz Mozart zmarł mając 37 lat

Józef Haydn grał na klawesynie i skrzypcach

Ludwik van Beethoven napisał 9 symfonii

Józef Haydn pracował jako nadworny kompozytor jednego z arystokratycznych rodów czeskich

Pierwsze utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta zostały wydane gdy miał 8 lat

Ludwik van Beethoven przeżył we Wiedniu większość swojego życia

Wolfgang Amadeusz Mozart napisał ponad 6000 kompozycji

W wieku 50 lat Ludwik van Beethoven zaczął tracić słuch

Józef Haydn miał słuch absolutny

Wolfgang Amadeusz Mozart był pierwszym skrzypkiem kapeli arcybiskupiej we Wiedniu

9. Jakiego utworu nie dokończył Wolfgang Amadeusz Mozart ? .........................................................................

10.Jakie utwory komponował Mozart? (wymień 4 rodzaje) ......................................................................................

11. Dopasuj nazwisko kompozytora do nazwy jego dzieła. Jeśli to Józef Haydn - wpisz 1 ,jeżeli Ludwik van Beethoven - wpisz 2 , jeżeli Wolfgang Amadeusz Mozart - wpisz 3

Dzieło

Kogo dzieło?- wpisz numer

Sonata "księżycowa " cis- moll

Opera" Czarodziejski flet"

Symfonia "Londyńska"

V symfonia c- moll

Symfonia g- moll

Stabat Mater g- moll

Opera "Fidelio"

Wielka Msza c-moll

Koncert na trąbkę Es- dur