Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Sobczak
Data publikacji
2016-12-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
48

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (doc, 131,5 KB)

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Sobczak

Szkoła Podstawowa Nr 21
Im.Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
Gdynia ul. Jana z Kolna 5.

Stanowisko: nauczyciel świetlicy

Czas stażu: 1.09.2014r.-31.05.2017r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

| |
|CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE: |
| | | | | | | | |
|Lp |Zadania | |Sposób realizacji | |Termin | |Sposób dokumentowania |
| | | | | | | | |
|5. |Złożenie wniosku o podjęcie postępowania | |Przekazanie dokumentacji do organu sprawującego nadzór | |VI 2017r. | |Wniosek |
| |kwalifikacyjnego. | |pedagogiczny. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |
|§ 8 ust. 2 pkt. 1 „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.” |
| | | | | | | | |
|1. |Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w | |Udział w szkoleniach poza szkołą. Aktywny udział w | | | | |
| |związku z planowanym rozwojem zawodowym. | |wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach | |Okres stażu | |Zaświadczenia |
| | | |pedagogicznych. | | | | |
| | | | | | | | |
|3. |Prowadzenie kółka plastycznego w świetlicy. | |Prowadzenie kółka, gdzie dzieci wykorzystują różne | |Okres stażu | |Zdjęcia wystawy. |
| | | |techniki plastyczne. | | | | |
| | | | | | | | Zrealizowany blok |
|4. |Aktywna realizacja zadań wynikających z programu | |Prowadzenie bloku pt. „Stop agresji i przemocy” | |Okres stażu | | |
| |wychowawczego szkoły. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|5. |Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych. | |Zorganizowanie i przeprowadzenie okolicznościowych imprez | |Co roku w okresie stażu | |Scenariusze zajęć |
| | | |świetlicowych: | | | | |
| | | |- „Pasowanie na świetlika” | | | | |
| | | |- „Andrzejki” | | | | |
| | | |- „ Karnawał” | | | | |
| | | |- „Walentynki” | | | | |
| | | | | | | | |
|6. |Przeprowadzenie konkursów świetlicowych, szkolnych i| |Przeprowadzenie konkursów pt.: | | | | |
| |międzyświetlicowych. | |- „ Pani zima” | |Styczeń 2015r. | |Regulaminy |
| | | |- „ Symbol świąt wielkanocnych” | |Marzec 2015r. | | |
| | | |-„ Moja choinka” | |Grudzień 2015r. | | |
| | | |- „ Zdrowy styl życia” | |Kwiecień 2016r. | | |
| | | |- „ Moje ulubione warzywa i owoce” | |Wrzesień 2016r. | | |
| | | |- „ Moja ulubiona postać bajkowa” | |Luty 2017r. | | |
| | | |Konkursy międzyświetlicowe według ustaleń z planem | | | | |
| | | |rocznym. | | | | |
| | | | | | | | |
|7. |Współpraca z innymi świetlicami. | |Udział wychowanków w konkursach organizowanych przez | |Okres stażu | |Dyplomy, podziękowania |
| | | |świetlice innych szkół. | | | | |
| | | | | | | | |
|8. |Praca z uczniem słabym. | |Pomoc w odrabianiu lekcji. Szczególne wsparcie dla uczniów| |Okres stażu | | |
| | | |mających problemy z nauką. | | | | |
| | | | | | | | |
|9. |Prowadzenie działań zmierzających do wzbogacenia | |Współpraca z rodzicami i dyrektorem szkoły. | |Okres stażu | | |
| |wyposażenia świetlicy i stołówki szkolnej. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|10. |Współpraca z Samorządem Uczniowskim. | |Udział w akcjach ekologicznych i charytatywnych | |Okres stażu | |Potwierdzenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Edukacja prozdrowotna. | |Realizacja programu autorskiego. Wprowadzenie przerwy | | | |Zdjęcia |
|11. | | |śniadaniowej z owocem (wspólne spożywanie śniadania o | |Okres stażu | | |
| | | |godzinie 8.50, obserwowanie dzieci, które najwięcej zjadło| | | | |
| | | |owoców lub warzyw, wybór pod koniec roku króla i królowej | | | | |
| | | |witamin). | | | | |
| | | |Wprowadzenie w świetlicy miesiąca danego owoca (jabłka, | | | | |
| | | |gruszki, mandarynki, pomarańczy, banana, winogron, | | | | |
| | | |truskawki, maliny, śliwki, brzoskwini).Wykonywanie prac | | | | |
| | | |plastycznych z danymi owocami, ciekawostki zdrowotne, | | | | |
| | | |plakaty. Nauka piosenek dotyczących zdrowego stylu życia. | | | | |
| | | | | | | | |
|12. |Tolerancja | |Cykliczny, comiesięczny wybór kulturalnego kolegi i | |Okres stażu | |Zdjęcia ...