Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Sobczak
Data publikacji
2016-12-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
42

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt do zajęć pozalekcyjnych ,,Zwyczaje andrzejkowe w świetlicy szkolnej”.
 Pobierz (doc, 234,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt do zajęć pozalekcyjnych

Temat:,, Zwyczaje andrzejkowe w świetlicy szkolnej”

Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Sobczak

Data: 30.11.2016r.

Cele ogólne:
- zapoznanie dzieci z wróżbami andrzejkowymi;
- integracja grupy;

Cele szczegółowe (dziecko):
- zna tradycje i zwyczaje andrzejkowe;
- potrafi współpracować w grupie;
- pogłębia wartości społeczne;
- umie odczuwać radość zabawy z kolegami i koleżankami;
- uwrażliwia się na piękno tradycji i jej podtrzymywanie;

Metody:
- słowna (pogadanka, rozmowa kierowana)
- czynna ( stawianie dziecku zadań do wykonania)

Formy pracy:
- zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
Kartoniki z napisem- ,,prawda” i „fałsz”, cukierki, lizaki, karteczki z wróżbami, arkusz papieru A3, kolorowanki, kredki, mazaki, klej, duży ołówek do wróżb, koszyki.

Przebieg zajęć:

Powitanie wszystkich na zajęciach, a zwłaszcza nauczyciela przybyłego na lekcję otwartą panią Marzenę B. Na początek kilka słów wprowadzenia o tradycjach andrzejkowych (załącznik nr 1). Prośba nauczyciela, by dzieci wsłuchały się w pogadankę, gdyż kolejne zadanie będzie nawiązywało do przeczytanych informacji na temat andrzejek. Następnie rozdanie dzieciom kartoników z napisem ,,Prawda”i „Fałsz”i odczytywanie pytań dotyczących tradycji andrzejkowych( załącznik nr 2). Dzieci siedząc w grupie po zadanym pytaniu podnoszą odpowiedni kartonik.
Następna zabawa przygotowana przez nauczyciela to zagadki (załącznik nr 3). Dzieci za każdą dobrą odpowiedź otrzymują cukierka z wróżbą.
Następnie nauczyciel prosi, by dzieci usiadły do stolików i podzieliły się w pięcioosobowe grupy, każda grupa otrzymuje kolorowanki (załącznik nr 4) i wykorzystuje je w tworzeniu krótkiej broszury dotyczącej Andrzejek (załącznik nr 5), czyli w formie opowiadania dokańcza zdanie. W czasie, gdy dzieci pracują przy stolikach, nauczyciel wybiera dzieci do przygotowanych wróżb (załącznik nr 6,7,8,9,10). Następnie dzieci przyklejają wylosowane wróżby na pamiątkową kartę (załącznik nr 11). Na koniec nauczyciel czyta opowiadanie grupy, która według niego najlepiej poradziła sobie z dokończeniem zdania o tradycjach andrzejkowych.

Załącznik nr 1.

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja. Data Andrzejek wypada zazwyczaj początku Adwentu, a więc na początku nowego Roku Liturgicznego, którego początek przypada w pierwszą niedzielę między 27 listopada, a 3 grudnia.
Tradycja Andrzejek pochodzi prawdopodobnie ze Szkocji, której to św. Andrzej jest patronem. W Szkocji tradycja ta obchodzona jest hucznie przy piciu i jedzeniu. W Polsce wzmianki na temat Andrzejek pojawiły się już w XVI wieku.
Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw, podobnie jak w okresie Wielkiego Postu.
Dawniej istotną część wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby, mające obecnie charakter zabawowy. Lano na wodę ołów, obecnie leje ...